Så gör du med en Post pregnancy kropp!

Har fått in en del frågor om hur man kan träna mage och hur ska man tänka när man börjar gå på grupp träningsklasser.När ni väljer att börja gå på klasser så är det nästan alla klasser som innehåller avancerade core övningar som en post pregnancy kropp kanske inte klarar av. Har man en delning kvar då menar jag den delningen på magen man får efter man varit gravid. (Diastas) Räkna med att vänta med vanliga magövningar minst 9 månader för att magen ska få läka ordentligt! Många väljer att gå på plankan, situps, mountain climbers tidigt efter en graviditet och tyvärr så har några av dem skadat sin mage mer än vad man trodde vad möjligt. Jag kör fortfarande på post pregnancy övningarna när jag väljer gå på klasser som innehåller core övningar. I videon hittar ni några övningar som vanligt dyker upp på klasser som ni kan välja att skala ner till något lättare och mer anpassade för er. Lycka till min vänner! ___ ENGLISH ___Have received some questions about how to train stomachs and how to think about starting a group of training classes.When you choose to start classes, it's almost all classes that contain advanced core exercises that a post pregnancy body may not be able to cope with. If you have a division left then I mean the division on the stomach you get after you have been pregnant. (Diastase) Expect waiting for regular stomach exercises for at least 9 months to make your stomach heal properly!Many choose to go on the plank, situps, mountain climbers early after a pregnancy and unfortunately some of them have hurt their stomach more than you thought possible. I still choose the post pregnancy exercises when I choose go classes that contain core exercises.In the video you will find some exercises that usually appear on classes that you can choose to scale down to something easier and more suited to you.Good luck to my friends!