MAKE SURE YOU ARE INSURED

Jag har alltid varit väldigt noga med att försäkra mina barn från födseln. Eller egentligen till och med innan då jag även hade gravidförsäkring. Våra barn är ju det viktigaste vi har och tyvärr kan vi ju inte vaka över dom dygnet runt. Det finns med andra ord tyvärr alltid en risk för både sjukdomar och olycksfall. Om det mot all förmodan händer är det viktigt att hela familjen är förberedd på bästa sätt.  //I have always been very careful with insuring my kids from they were born. Or actually even before they were born since I had the insurance when I was pregnant. Our kids is the most important thing we have and unfortunately we can't watch them twenty-four seven. In other words there is always a risk for both sickness and accidents. If that, against all odds, happens anyway it´s important that the whole family is prepared in the best possible way.  Att ha ett bra skydd för mina barn om det händer dom någonting tycker jag är viktigt. Att ett barn blir sjukt eller drabbas av en olycka kan sätta en hel familjs ekonomi på spel om det är så att man måste vara borta från jobb en längre tid. Att då ha en försäkring i ryggen som backar upp under en sådan svår tid är värt väldigt mycket. Att i stället för att tänka på ekonomin och bara kunna fokusera på det sjuka/skadade barnet tycker jag är otroligt viktigt.  //I think it´s really important to have a good protection for my kids if something happens to them. That a kid gets sick or in an accident can put an entire family's economy at steak if you have to be away from work for longer periods. To have an insurance in the back at that time who supports you is worth so much. To be able to think and focus on the sick/hurt baby instead of the economy is really important to me.  Gjensidige är ett försäkringsbolag som erbjuder en fantastisk barn- och gravidförsäkring. Ni kan läsa mer om den HÄR. Jag tycker ju som sagt personligen att det är otroligt viktigt att ha, och kanske inte någonting man tänker på att ordna direkt. Om barnen tillexempel skadar sig, och då inte under tiden dom är i skola/förskola så gäller inte kommunens eller skolans försäkring och då är det viktigt att ha en privat. Detta gäller även om barnen blir sjuka. Viktigt att tänka på.  Gjensidige erbjuder även andra typer av försäkringar som bilförsäkring, hem- och villa försäkring och djurförsäkring med mera. Tips till er <3 //Gjensidige is an insurance company that provides an amazing kids- and pregnancy insurance. You can read more about it HERE. As I said I really think it´s important to have, and maybe nothing you think about having right away. For example if the kids gets hurt, and then not during the time they are in school/preschool, the insurance from the commune or school doesn't cover that and then it´s important to have one private. This also applies when the kids gets sick. Important to think about.  Gjensidige also offers other types of insurances like car insurance, home- and villa insurance and animal insurance etc. Tips for you <3