MOVEHOME - NORDIC ECOLABELLED HOUSES

House from - Movehome Ni kanske minns mitt tidigare inlägg om byggfunktionen hos Movehome, och hur enkelt det var att bygga sitt egna drömhus? Har ni testat? Vad tyckte ni? Jag tycker att det är hur kul som helst att sitta och pilla med. Man blir ju så sugen på att bara flytta in i ett av dom, hehe. Det jag älskar med ALLA Movehomes hus är att dom är Svanenmärkta. En Svanenmärkning betyder att husen har uppfyllt 41 obligatoriska krav som framtagits av olika experter, miljöorganisationer och myndigheter. I grunden finns alltid krav på innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Det ställs också krav på bra kvalitet och funktion.//Maybe you remember my other post about the building function at Movehome, and howe easy it was to build your own dream house? Have you tried it? What did you think? I think it´s so much fun to play around with. I just want to move in in one of them, hehe. What I love about ALL Movehomes houses is that they are Nordic Ecolabelled. A Nordic Ecolabelling means that the houses have fulfilled 41 mandatory requirements developed by different experts, environmental organizations and agencies. Basically, there are always requirements for the content and use of environmentally hazardous chemicals, emissions to air, water and land, energy and resource use and waste management. There are also demands on good quality and function.  Fördelar med att bo i ett miljömärkt hus; - Husen är energieffektiva, vilket betyder en låg energianvändning, billigare att bo och leva. - Husen har en sund inomhusmiljö med bra ventilation, rätt bullerskydd och att det finns tillräckligt med naturligt dagsljus inne så att vi mår bra.  - Husen är fri från hälsofarliga kemikalier. Viktigt för oss med barn som äter på ALLT.  - Byggprocessen för att bygga huset är kvalitetssäkrad.  - Husen uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter.  - I ett Svanenmärkt hus är det lättare att leva miljösmart, då det är lättare att källsortera både inom- och utomhus.  //Benefits of living in an Nordic Ecolabelled house; - The houses are energy efficient, which means low energy consumption, cheaper to live. - The houses have a healthy indoor environment with good ventilation, the right noise protection and there is enough natural daylight inide to keep us feeling good. - The houses are free of hazardous chemicals. Important for us with children who eats EVERYTHING. - The construction process for building the house is quality assured. - The houses meet high environmental and health requirements for construction products, materials and chemical products. - In an ecolabelled house, it is easier to live environmentally well, as it is easier to source sources both indoors and outdoors. Jag kan inte komma på en enda nackdel med att bo i ett Svanenmärkt hus. Att göra allt för att hjälpa miljön och samtidigt leva i en sund miljö utan farliga kemikalier är ju drömmen. Ni kan gå in HÄR och bygga erat egna Svanenmärkta hus <3//I can not think of a single disadvantage of living in a Nordic Ecolabelled house. To do everything possible to help the environment while living in a healthy environment without hazardous chemicals is the dream. You can enter HERE and build your own Nordic Ecolabelled house <3