Hjärtlig klubbkänsla med Sgt. Pepper's Lonely...
Forum Irritation - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Sötningsmedel är INTE farligt!

  Tis 24 apr 2007 10:52 Läst 16576 gånger Totalt 499 svar
  Cullin­an
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 10:52

  Åh, vad trött jag blir på denna hysteri kring sötningsmedel.

  Det är INTE farligt med sötningsmedel, såvida du inte intar helt sjukt groteska mängder. Och då är nog inte sötningsmedlet ditt största problem, utan psyket.

  Så snälla, sluta sprida vidare felaktigheter kring detta med sötningsmedel.

  "De sötningsmedel som används i Sverige är noggrant kontrollerade och godkända av Livsmedelverket. Det finns idag inga vetenskapliga studier som visar att aspartam eller något annat sötningsmedel skulle innebära några risker för konsumenter.

  För varje sötningsmedel finns ett ADI-värde (acceptabelt dagligt intag) och för aspartam ligger det värdet på 40 mg/kg kroppsvikt/dag för vuxna. Det innebär t ex max fyra liter lightläsk per dag för en person som väger 60 kg."

  Källa: overvikt.netdoktor.passagen.se/default.ns

  "Sukralos är ett sötningsmedel som har granskats och godkänts som tillsats inom EU. Sukralos får användas i till exempel läsk, juice och mjölkbaserade produkter. Innan en tillsats kan godkännas gör man alltid en vetenskaplig värdering av eventuella risker.

  Europeiska vetenskapliga kommittén för livsmedel (SCF) har gjort flera värderingar av sukralos. Vid den senaste värderingen (år 2000) bedömde SCF att sukralos inte ger några effekter på till exempel arvsmassan eller hos foster.

  Livsmedelsverket och EU har inga speciella rekommendationer om konsumtion av sukralos, förutom de generella rekommendationerna att ADI-värdet inte bör överskridas."

  Källa: www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx

 • presen­s konjun­ktiv
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 10:54 #1

  Ja, och det är helt okej att *du* undviker sötningsmedel, men låt mig ha min Pepsi Max i fred!


  Den som säger att man inte kan köpa kärlek, kan aldrig ha hört talas om hundvalpar.
 • Lenab7­9
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 10:54 #2

  Aspartam som det är i de flesta lightdrycker när det gäller läsk är farligt och både beroendeframkallande och cancergent


  *8-10 juni hotell... Ägglossning... Bebbe???*
 • Lenab7­9
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 10:56 #3
  http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/lightprd/listenr.htm
  *8-10 juni hotell... Ägglossning... Bebbe???*
 • presen­s konjun­ktiv
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 10:59 #4

  Återigen - *du* får gärna undvika sötningsmedel. Du lider inte av att jag dricker två-tre liter lightläsk i onödan, till skillnad från vad man gör när folk nyttjar andra beroendeframkallande och cancerogena ämnen.

  Och man måste väga riskerna mot varandra. Det vill säga riskerna med den övervikt jag har blivit av med, kontra riskerna med det sötningsmedel som har hjälpt mig att lyckas.


  Den som säger att man inte kan köpa kärlek, kan aldrig ha hört talas om hundvalpar.
 • Tis 24 apr 2007 11:00 #5

  Vanligt salt är också farligt. Äter man en halv kopp så dör man.


  Mamma älskar Tove född 06-10-06
 • Cullin­an
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 11:02 #6

  Livsmedelsverket har inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av aspartam, förutom de generella rekommendationerna att det av JECFA föreslagna ADI-värdet inte bör överskridas. En användning av begränsade mängder aspartam som sötningsmedel kan alltså betraktas som acceptabel från hälsosynpunkt. En person som väger 60 kg kan konsumera 2,4 g aspartam/dag (40 mg/kg x 60 kg). Aspartamsötade läskedrycker får innehålla högst 600 mg/l. Det betyder att en person som väger 60 kg kan dricka fyra liter aspartamsötad läsk/dag.

  Aspartam utsöndras inte i modersmjölk (4). Aspartamsötade livsmedel innebär inte någon risk för att foster eller spädbarn som ammas utsätts för förhöjda nivåer av fenylalanin (4). Den mängd fenylalanin som kan komma från aspartam är försumbar jämfört med den mängd som intas från livsmedel.

  I press, radio och TV har det framförts att aspartam kan öka risken för att man ska drabbas av hjärntumör. Bakgrunden till detta är en amerikansk forskningsrapport av Olney och medarbetare som anger en koppling mellan aspartam och en ökning av antalet hjärntumörer i USA (6). Tolkningen av data i denna rapport har kritiserats av andra forskare (7).

  Incidensen av tumörer i hjärnan och övriga centrala nervsystemet började öka under 70-talet i USA. Under mitten av 80-talet började ökningen plana ut och den trenden fortsätter in på 90-talet, där även en viss minskning i tumörincidens har registrerats. Även i Sverige, som jämfört med många andra länder har ett av de bästa och mest landsomfattande registreringssystemen för cancer, har man för hela befolkningen registrerat en avklingning i incidensökningen av hjärntumörer och tumörer i övriga centrala nervsystemet (8). Däremot har det presenterats data av Hardell och medarbetare som anger att incidensen av hjärntumörer ökat i Sverige i åldersgruppen 0-19 år under åren 1978-92 (9). Någon förklaring till ökningen inom denna åldersgrupp har forskargruppen inte.

  Olney et al menar att den ökning av hjärntumörer som registrerats i USA sedan början av 1970-talet förändrades mellan åren 1983 och 1984, vilket han kopplar samman med att aspartam introducerades på marknaden i USA i början av 80-talet. Aspartam började användas i USA 1981 som sacketter eller strösötningsmedel för kaffe och te. Sedan 1983 får aspartam användas i all slags mat och dryck i USA. Användningen i USA har sedan 1982 ökat stadigt och år 1990 användes ungefär 5 ggr så mycket aspartam i USA som år 1982. Om den relativt låga användningen av aspartam i samband med introduktionen skulle ha ökat antalet hjärntumörer mellan åren 1983 och 1984 borde den kraftigt (5 ggr) ökade användningen synas tydligt i cancerstatistiken under 90-talet. Någon sådan tendens finns inte. Vid en närmare studie av cancerstatistiken från USA visar det sig alltså att introduktionen av aspartam sammanfaller med en avklingning av den ökande incidensen av hjärntumörer och inte med en acceleration som Olney et al framför. Aspartam har inte varit cancerframkallande i djurförsök och epidemiologiska data talar emot en koppling mellan aspartamanvändning och hjärntumörer. Det finns således ingen grund för antagandet att aspartam kan orsaka hjärntumörer.

  Källa:www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx&epslanguage=SV

 • Cullin­an
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 11:05 #7
  Lenab79 skrev 2007-04-24 10:56:03 följande:
  www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ligh...
  Det är precis såna oseriösa klåpar-sajter som skapar denna hysteri på felaktiga grunder.
  Håll dig till seriösa fakta istället, från Livsmedelsverket.
 • Cullin­an
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 11:12 #8

  Att kritiskt granska källor är A och O i en seriös debatt.

  Källorna måste vara oberoende.

 • Lenab7­9
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 11:13 #9

  Jo, men sötningseffekt 100-200 gånger högre än socker. Så frågan är ju hur bra är det?


  *8-10 juni hotell... Ägglossning... Bebbe???*
 • Cullin­an
  Visa endast
  Tis 24 apr 2007 11:21 #10

  "Eftersom det är 100-200 gånger sötare än vanligt socker behöver endast mycket små mängder användas för att man ska uppnå tillräcklig sötningseffekt. Som andra proteiner ger aspartam ett energitillskott (17 kJ/g), men eftersom så små mängder används är energimängden utan betydelse."

  Källa: www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx&epslanguage=SV

Svara i tråden: Sötningsmedel är INTE farligt!
Logga in
Bli medlem
Skapa en ny tråd
Ändra kategori Skriver i kategorin: Samhälle
Svara i tråden...

Innehåll