Forum Äggdonation - Svårt att få barn
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Ersättning för vård/äggdonation utomlands?

  Ons 9 mar 2011 14:51 Läst 90615 gånger Totalt 898 svar
  Ons 9 mar 2011 14:51

  Hej!

  Ber om ursäkt ifall någon annan redan har utrett frågan, men jag har efter 10 minuters googlande inte hittat något konklusivt.

  Jag tror att om man har rätt till vård i sitt landsting, men inte hinner få det på grund av lång kötid, så har man rätt att söka motsvarande vård utomlands och få ersättning för den i Sverige. Ersättning gäller för vårdkostnader, resor, logi (jag är osäker på mediciner).

  Jag har läst på Försäkringskassans hemsida:

  www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/om_du_planerar_vard_utomlands/ersattning_vid_planerad_sjukvard

  Det som är kruxet för att få förhandstillstånd är att vårdgivaren måste vara ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet i fråga, och jag tror att de flesta privatkliniker nog inte är det (jag har inte utrett mera). Du måste dessutom ha rätt till vården i ditt hemlandsting.

  Men, det finns en annan utväg, man kan få ersättning i efterhand även om vårdgivaren är privat. Då får man inte ersättning för resor och logi. Vården måste vara liknande som den i Sverige och man måste ha rätt till vården i sitt hemlandsting.

  Så, om man bor i ett landsting som godkänner ÄD upp till 40 år och inte hinner få det och kan tänka sig att betala resor, logi och mediciner själv, så verkar det som att man kan få ersättning för vårdkostnaderna i efterhand.

  Jag väntar på svar från Försäkringskassans utlandsavdelning.

  Jag återkommer när jag vet mera.

  /Dustpuppy

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2011-10-19 19:03
  Info om ålder: man skall inte ha fyllt 43 år vid behandlingstillfället. Då har man möjlighet att få ersättning i efterhand.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2012-02-22 14:12
  Info om ålder har jag hittat på föreningen Barnlängtans hemsida, jag vet inte säkert om det är kört om man är äldre. Det kostar bara ett frimärke att försöka...

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2012-05-07 14:37
  #145 har fått ersättning när hon var 45, så det kan vara möjligt att få ersättning även om man är äldre än 43.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2012-06-26 12:13
  En förutsättning för att få ett sk förhandstillstånd är att kliniken tar emot en betalningsförbindelse från FK som kallas S2. Få, om ens någon, privatklinik tar emot det.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2012-09-26 11:52
  Ersättning från FK kan man få om ens eget landsting inte kan erbjuda vården. Om vården finns att få privat i Sverige påverkar inte ersättningsfrågan.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2012-12-07 13:39
  Ersättning för vård kan man även få för andra sjukdomar, det behöver inte vara ÄD. Ifall ens eget landsting bara erbjuder en IVF och rekommenderad behandling är fortsatta IVF:er, så har man samma rätt till ersättning. andra exempel är cancerbehandlingar, behandling mot svår handsvett och annat.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2013-06-11 23:06
  Glömde uppdatera för länge sedan: FK har ändrat reglerna till att endast öppna donatorer ger rätt till ersättning, dvs Finland och Island.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2013-09-26 15:07
  ***********BINDANDE FÖRHANDSBESKED FRÅN OCH MED 2013-10-01****************

  En ny lag träder i kraft 2013-10-01. Det innebär att jag som patient har rätt att få veta två saker innan jag betalar för vård i ett annat EU/EES-land:

  1 Kommer jag att få ersättning eller inte?
  2 Hur mycket pengar får jag?

  Dvs, om jag vill göra äggdonation i Finland/Island, eller IVF-behandling i tex Danmark, så vet jag redan innan jag åker att pengarna jag betalar kliniken kommer jag att få tillbaka av FK. Osäkerheten försvinner.

  Lagen som träder i kraft heter "Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet"

  Paragraf 11 är det intressanta:

  "Förhandsbesked 11 § Om en patient ansöker om det, ska Försäkringskassan lämna förhandsbesked om 1. huruvida patienten har rätt till ersättning enligt denna lag för viss vård som han eller hon avser att ta emot vid ett visst vårdtillfälle i ett annat EES-land, och 2. det högsta belopp ersättning kan betalas ut med för denna vård.

  Har förhandsbesked lämnats enligt första stycket är Försäkringskassan skyldig att vid senare prövning av frågan om ersättning till patienten för den angivna vården betala ut minst det belopp som angetts i förhandsbeskedet. "

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2013-11-05 11:45
  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning

  www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-32

 • Tor 10 mar 2011 10:54 #1

  Goda nyheter!

  Nya regler sedan någon månad tillbaka, någon prejudicerande dom och jag minns inte alla detaljer.

  Jag har pratat med Försäkringskassan:

  Om man har rätt till vård i sitt land (alltså inte landstingets regler), enligt landets regler, så får man ersättning för äggdonation utomlands.

  Om din läkare säger "äggdonation" och du inte kan få det pga långa väntetider, så får du söka vård enligt länken i min förra postning.

  För att få ersättning för behandling, resa, logi: sök förhandstillstånd. Då krävs att den utländska kliniken är ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem och tar emot en sk S2.

  För att få ersättning för behandling (inte resa+logi): sök i efterhand, då godkänns även kliniker som inte tar emot S2. Detta kan man göra upp till 2 år i efterhand!

  /Dustpuppy

 • lyckli­gtlott­ad1982
  Visa endast
  Lör 12 mar 2011 17:42 #2

  Vet du om AVA Clinic är ansluten till det allmänna sjukvårdsystemet i Finland? Jag vet att de är kopplade till den finska försäkringskassan.


  Allting går... och går det inte så går det ändå!!!
 • Lör 12 mar 2011 22:47 #3

  Vet ej, men frågan man ska ställa till kliniken, eller landets försäkringskassa är "Godtar kliniken en S2?", gör de det så är det grönt.

  Jag tror att om staten/kommunen har ett avtal med en klinik, dvs att de köper vissa tjänster av dem, så anses de ingå i det allmänna systemet. Detta är bara en gissning, enklast är att ställa frågan till kliniken eller finska försäkringskassan: Godtar AVA Clinic en S2?

  Lite mer om ersättning för planerad vård utomlands:

  ec.europa.eu/social/main.jsp&langId=sv

  I vissa fall betalar man först själv och ansöker sedan om ersättning av svenska försäkringskassan.

  /Dustpuppy

 • Majagr­äddnos­11
  Visa endast
  Mån 14 mar 2011 14:19 #4

  Hej! Mycket intressant info, jag ska genast skicka in en ansökan om ersättning i efterhand! Tack!

 • Sön 20 mar 2011 09:24 #5
  Intressant Dustypuppy.

  Jag funderar å två saker

  Du skriver "Om din läkare säger "äggdonation" och du inte kan få det pga långa väntetider, så får du söka vård enligt länken i min förra postning. "upp till 40 år och inte hinner få det och kan tänka sig att betala resor, logi och mediciner själv, så verkar det som att man kan få ersättning för vårdkostnaderna i efterhand."

  Jag har ju tvingats utomlands eftersom jag är  född nov-66. Min läkare sa efter utredningen "äggdonation"  p g a för dålig äggreserv p g a ålder. Det enda jag vet  om rättent till vård i landet är att jag tyvärr hade fyllt 43 några månader tidigare och därför inte var intressant för Falun, att Carlanderska gör indivdiuella prvöningar. Vi gick på doktorns rekommendation och då var det ju det här med lång kö/brist på äggdonatorer. Utomlands nästa steg m a o. Skall jag tolka dig som att det är ok där doktorn säger äggdonation men att det ändå är åldern som styr? Fast någon (minns i hastigheten inte vem) här på FL har fått pengar och hon konstaterade att åldern inte hade tagits hänsyn till i hennes fall.

  Har varit inne på Socialstyrelsen och funnit Meddelandebladet om särskild prövning vid assisterad befruktning. Vi har inte blivit särskilt prövade så vitt jag vet....Men kan sånt spela roll tror du?

  /Lite förvirrad Late
 • lyckli­gtlott­ad1982
  Visa endast
  Sön 20 mar 2011 11:34 #6

  Jag har varit i kontakt med försäkringskassan angående detta. Dock har jag en remiss till Äggdonation på Sahlgrenska. På försäkringskassan sa som direkt att jag har möjlighet att få ersättning för patientavgift , men inte reor och logi om jag gör äggdonation på AVA-klinikerna.  Anledningen att jag inte får ersättning för resor mediciner och logi är att de inte kan ge förhandstillstånd pga att AVA ej är ansluten till det allmänna vårdsystemet för utländska patienter. Dock kan jag söka ersättning i efterhand och få tillbaka patientavgifterna. Men ett av kriterierna för detta är att man är har rätt till vård i Sverige. Eftersom jag har en remiss till äggdonation på Sahlgrenska kan jag visa att jag har rätt till vården i Sverige.


  Jag pratade med en jättetrevlig tjej på försäkringkassan som jobbar på avdelningen för IVF-er och hon hade erfarenhet från ärrenden om äggdonation på AVA-kliniken.  Hon lade upp ett ärrende till mig och sa att jag kan återkomma när jag gjort äggdonationen. De betalar lika många försök som man har rätt till i Sverige, dvs 3 st. Dock är jag tveksam om man verkligen har rätt till vården i Sverige om man förbrukat sina tre försök i utlandet. 

  Ang kötiderna ha hon bara att, de inte lägger någon bedömning i kötiderna, utan så långe jag har rätt till vården i Sverige så bryr de sig inte om var jag väljer att utföra vården. Det tolkar jag som att mina försök i Sverige minskar om jah gör ÄD i Finland istället. 


  Allting går... och går det inte så går det ändå!!!
 • Tis 19 apr 2011 07:56 #7

  Hejsan,
  Vilken bra tråd! Tack, Dustpuppy! Det var du som kom med uppiggande info om ålder när jag fick ersättning.
  Jag har alltså fått ersättning från FK efter att ha gjort ÄD-försök hos AVA i Åbo och ska även söka för vårt nästa försök som sker hos AVA i Riga. Jag är 41 år idag.

  En sak som är intressant är just det där med åldern. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer så finns det ingen åldersgräns. Den gräns som landstingen har baseras enbart på politik och deras ekonomi och har alltså inget med sjukvården i sig att göra. Infertilitet är också klassat som sjukdom och vi bör således ha rätt till vård oavsett ålder (gissar dock att man ska ha en "fertil" ålder och inte vara t.ex. 80 år).

  Ytterligare är det intressant det här med antalet försök. I Norrland har man bara ett försök på sig. I Stockholm har man tre försök. Därför undrar jag hur FK tänker när de hänvisar till de antal försök man har? Det är ju fortfarande ett faktum att vi har rätt till vård menar jag... Oavsett var i landet vi bor. Inte ger man t.ex. andra patienter endast ett försök till att tillfriskna bara för att de bor i Kalix liksom...

  Så jag tror helt enkelt att det inte finns några regler kring det där utan allt beror på handläggare eller tidigare fall. Själv har jag en kopia av en prejudicerande dom från Sundsvall om ett par som gjort ÄD i Finland och som fick ersättning.
  Jag vet att Barnlängtan ( www.barnlangtan.com/ ) jobbar med de här frågorna ganska mycket. De lobbar en hel del mot Socialstyrelsen just nu så jag hoppas att de får gehör för frågorna. Fram till dess gissar jag att det bara är att söka på hos FK. Vi som gör det är nog med och sätter nivån.

  Kram och tack igen för en bra tråd!  Solig


 • Majagr­äddnos­11
  Visa endast
  Mån 20 jun 2011 17:07 #8

  Kan tillägga att ersättning ej görs för syskonförsök, fick avslag från fkassan.

 • Mån 20 jun 2011 19:45 #9

  Det är så jäkla irriterande!! Ledsen för din skull Trollmor71. Och för alla som vill jobba för syskon så klart...


 • Mån 20 jun 2011 22:16 #10

  Trollmor71: Menar du syskonförsök efter IVF/ÄD eller även sekundär barnlöshet? Dvs kan man få ersättning för sitt livs första ÄD även om man har barn sedan förut?
   
  Tack för all information! Det råkade vara så att jag just idag fyllde i blanketten som en chansning. Men jag har inget papper där det står att den svenske läkaren rekommenderade ÄD. (Och en annan svensk läkare sa "skaffa en hund"...)

SE VÅRA MEST POPULÄRA KLIPP JUST NU

Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Innehåll

Svara i tråden...

Innehåll