Idol-Noah: "Göteborgare är alltid extra sköna"
Forum Allmän debatt - Känsliga rummet
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Hur kan man "bli av med" någon som är fastanställd?

  Sön 27 mar 2011 21:17 Läst 23655 gånger Totalt 18 svar
  Sön 27 mar 2011 21:17

  Hej.

  Min fråga till er är om det går att bli av med någon som är fastanställd?

  Har en resande säljare som för det första inte säljer alls bra. H*n är dessutom negativiteten själv och en riktig energi-tjuv. Fortsätter det så här så kommer ingen ha jobbet kvar...
  Hur kan jag göra? Om jag kan göra något...

 • Sön 27 mar 2011 21:21 #1

  köpa ut personen?! det är väldigt svårt att bli av med nån "lagligt"

 • Sön 27 mar 2011 21:22 #2

  Man kan sägas upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl och så kan man bli avskedad. Men för att bli uppsagd av personliga skäl eller avskedad ska man ha misskött sig eller misskött sig grovt. Att inte vara en duktig säljare är inte skäl för uppsägning och än mindre för avsked.

  Men du kan ju köpa ut personen om han eller hon går med på det.

 • Sön 27 mar 2011 21:22 #3

  Och vad har du/företaget gjort för att förbättra situationen? 

 • Anonym (Uppmu­ntra)
  Visa endast
  Sön 27 mar 2011 21:23 #4

  Är det din kollega eller är du arbetsgivare?

  Hör med personen ifråga om hur den trivs på jobbet - kanske är det så att personen i fråga redan börjat söka andra jobb? Annars kanske du kan "inspirera" den till att göra det Notera att jag inte menar mobbing!! Ibland kan det vara så att en person inte trivs på sitt jobb, och detta yttrar sig i "engergitjuveri".

 • Sön 27 mar 2011 21:25 #5 -1 +1

  Chef med bristande omdömme som diskutera sina anstälda på ett öppet forum.

 • Sön 27 mar 2011 21:26 #6

  Vi har varit i en sån situation på min arbetsplats att vi ville bli av med en tillsvidareanställd. Hon har fått ett schema hon inte är nöjd med, hon har blivit förflyttad till en annan enhet inom företaget som hon inte är nöjd med, det har bestämts att vi ska genomföra en del nya reformer som hon inte alls är nöjd med. Hon sa upp sig häromdagen. 

 • Sön 27 mar 2011 21:35 #7

  Uppsägning från arbetsgivaren


  Enligt LAS finns bara två skäl till uppsägning:


  uppsägning på grund av arbetsbrist uppsägning av personliga skäl

  Uppsägningen från arbetsgivaren måste alltid vara sakligt grundad. Den är inte sakligt grundad om det finns möjlighet till omplacering inom företaget. Ålder eller sjukdom är inte heller sakligt grundade skäl.


  Uppsägningen från arbetsgivarens sida måste vara skriftligen. Uppsägnings- beskedet ska överlämnas personligen. Det är viktigt att låta den anställde skriftligen bekräfta att han mottagit beskedet (genom datering och underteck- nande). Är det inte möjligt att överlämna uppsägningsbeskedet personligen bör det skickas som rekommenderat brev. Är uppsägningen skickad räknas den anställde ha fått beskedet 10 dagar efter det att brevet lämnades på posten.


  Tidpunkten för när uppsägningen börjar löpa styrs av när den anställde kvitterat beskedet eller då det via rekommenderat brev ansetts kommit honom till känne- dom.


  I uppsägningsbeskedet ska också framgå på vilket sätt den anställde ska bete sig om han vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller vill yrka skade- stånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska också framgå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning.


  Om arbetstagaren begär så måste omständigheterna som ligger till grund för uppsägningen uppges. Detta ska ske skriftligen om arbetstagaren så önskar.


  Uppsägning på grund av arbetsbrist
  Arbetsbrist är alltid ett sakligt skäl till uppsägning. Vad som är arbetsbrist är det du som företagare som bestämmer. Arbetsbrist behöver inte bara vara dålig orderingång utan kan vara att företaget gör en omorganisation, av strategiska skäl lägger ned en avdelning (kan vara lönsam), flyttar delar av verksamheten till annan ort, åberopar olika ekonomiska skäl osv.


  Ett företag har rätt att säga upp personal på grund av arbetsbrist även om de är sjukskrivna, föräldralediga, på semester etc.


  Beslutet om arbetsbrist fattas av företaget, men efter MBL-förhandlingar. I dessa förhandlingar kan t ex turordningsregler diskuteras.


  Om företaget säger upp endast en person är det viktigt att motivera varför. Det är nämligen lätt att det då betraktas som en uppsägning på grund av personliga skäl vilket ställer betydligt högre krav på möjligheten till uppsägning.


  Uppsägning på grund av personliga skäl
  I detta fall har arbetstagaren ett ganska långtgående skydd (via LAS eller genom kollektivavtal). För att bli uppsagd av personliga skäl måste den anställde ha missbrukat sin anställning ordentligt. Uppsägning på grund av personliga skäl kan t ex vara följande:


  Misskötsam, t.ex. inte följa instruktioner vilket kan leda till att ekonomis- ka värden går till spillo eller att annan personal utsätts för fara. Samarbetsproblem,  t.ex. upprepad ogiltig frånvaro, upprepade trakasse- rier eller mobbing av andra på arbetsplatsen. Misshandel, av arbetsgivare eller annan anställd där skada har uppstått. Brott,  t.ex. stöld av arbetsgivarens egendom, ta pengar ur kassa. Illojalitet,  t.ex. bedriva en konkurrerande verksamhet, missbruka sin förtroendeställning genom att lämna ut företagshemligheter.

  Om misskötseln varit grov är det avsked som gäller, vilket innebär att anställ- ningen måste lämnas omgående.


  Ett problem som uppstår när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl är de formregler som arbetsgivaren måste följa. Den anställde ska meddelas minst två veckor i förväg, den fackliga organisationen kopplas in, förhandlingar hållas om så begärs, förhandlingarna kan dra ut på tiden och kommer man inte överens kan målet gå till AD. Är skälet brottsligt kan polisutredningen dra ut på tiden etc.


  Tiden till att den anställde får sluta kan ibland bli väldigt lång. Under denna tid ska lön och andra anställningsförmåner betalas ut.


  --


  källa: www.expowera.se/mentor/foretaget/personal_anstallning_uppsagning.htm


  Tok gör som galen ber.
 • Sön 27 mar 2011 21:36 #8
  Anonym skrev 2011-03-27 21:26:40 följande:
  Vi har varit i en sån situation på min arbetsplats att vi ville bli av med en tillsvidareanställd. Hon har fått ett schema hon inte är nöjd med, hon har blivit förflyttad till en annan enhet inom företaget som hon inte är nöjd med, det har bestämts att vi ska genomföra en del nya reformer som hon inte alls är nöjd med. Hon sa upp sig häromdagen. 
  Ja det där är det fula sättet att bli av med nån, men visst, det brukar fungera... Obestämd
  Tok gör som galen ber.
 • Sön 27 mar 2011 21:43 #9
  Themis skrev 2011-03-27 21:36:44 följande:
  Ja det där är det fula sättet att bli av med nån, men visst, det brukar fungera... Obestämd
  Ja. Det gjorde det också. 
  Flera anställda hade slutat. Samtliga övriga anställda var på väg att säga upp sig p.g.a. denna personen. Det hade kommit in nytt folk. Som sen också hade sagt upp sig p.g.a. denna personen.
   
 • Sön 27 mar 2011 21:46 #10 +1
  Ridmi skrev 2011-03-27 21:25:33 följande:

  Chef med bristande omdömme som diskutera sina anstälda på ett öppet forum.


  Ja, stackars säljare, uthängd sådär på ett 'öppet forum'....Obestämd
  Det är omöjligt att bära sanningens fackla genom en folksamling utan att sveda någon i skägget. /Georg Christian Lichtenberg
 • Sön 27 mar 2011 21:48 #11
  Anonym skrev 2011-03-27 21:43:26 följande:
  Ja. Det gjorde det också. 
  Flera anställda hade slutat. Samtliga övriga anställda var på väg att säga upp sig p.g.a. denna personen. Det hade kommit in nytt folk. Som sen också hade sagt upp sig p.g.a. denna personen.
   
  Ibland är 'fula trix' tyvärr enda sättet när folk är idioter...

  Kan dock ibland drabba andra, om idioten är chefen Flört
  Det är omöjligt att bära sanningens fackla genom en folksamling utan att sveda någon i skägget. /Georg Christian Lichtenberg
 • vinter­blomma
  Visa endast
  Sön 27 mar 2011 21:53 #12
  Anonym skrev 2011-03-27 21:43:26 följande:
  Ja. Det gjorde det också. 
  Flera anställda hade slutat. Samtliga övriga anställda var på väg att säga upp sig p.g.a. denna personen. Det hade kommit in nytt folk. Som sen också hade sagt upp sig p.g.a. denna personen.
   
  Såg att Bimsan kommit med de saker som gäller rent lagligt. Kolla på dom och se om något stämmer in. Det är som många skrivit väldigt svårt att säga upp någon som är fast anställd.

  Några frågor helt utan inbördes ordning:
  Fråga ett- hur kommer det sig att du ställer frågan här på FL? Om du är arbetsgivare borde du höra till någon arbetsgivarorganisation inom din bransch. Ring dit för råd om vad du kan eller inte kan göra. Att säga upp någon utan giltiga skäl kan bli väldigt dyrt.

  Fråga två - har ni räknat på vad ni tycker är rimligt att erbjuda personen om ni ska köpa ut denne?

  Fråga tre - har någon i ledning, chef eller liknande försökt prata med personen? Om någon har dåliga säljsiffror, borde inte en försäljningschef eller liknande diskutera resultat och sätta upp mål?  Den negativa attityden kan komma från att personen inte trivs och därför gör ett dåligt jobb. Har någon försökt stötta ur ett jobbperspektiv?
 • Anonym (köp ut)
  Visa endast
  Sön 27 mar 2011 21:59 #13

  Köp ut personen. Alla har ett pris.
  Erbjud 12 månadslöner, personen får säga upp sig själv, enligt avtalet får han/hon fritt ta nytt arbete under de 12 månaderna utan att ersättningen påverkas, erbjud att betala psykologhjälp och/eller jobbcoach så att personen kommer vidare. Det är ett bra avtal som de flesta skulle tacka ja till. När väl "erbjudandet" lagts fram så vet personen att han/hon inte är önskvärd på företaget och vill troligtvis inte vara kvar öht.

  Det är bättre och mer ärligt än att försöka mobba ut personen genom förändrade arbetsuppgfter och försämrade arbetsförhållanden. Det kan dessutom slå tillbaka på företaget genom anmälningar, sktisnack, spritt missnöje i organisationen osv.

 • Sön 27 mar 2011 22:08 #14
  vinterblomma skrev 2011-03-27 21:53:54 följande:
  Såg att Bimsan kommit med de saker som gäller rent lagligt. Kolla på dom och se om något stämmer in. Det är som många skrivit väldigt svårt att säga upp någon som är fast anställd.

  Några frågor helt utan inbördes ordning:
  Fråga ett- hur kommer det sig att du ställer frågan här på FL? Om du är arbetsgivare borde du höra till någon arbetsgivarorganisation inom din bransch. Ring dit för råd om vad du kan eller inte kan göra. Att säga upp någon utan giltiga skäl kan bli väldigt dyrt.

  Fråga två - har ni räknat på vad ni tycker är rimligt att erbjuda personen om ni ska köpa ut denne?

  Fråga tre - har någon i ledning, chef eller liknande försökt prata med personen? Om någon har dåliga säljsiffror, borde inte en försäljningschef eller liknande diskutera resultat och sätta upp mål?  Den negativa attityden kan komma från att personen inte trivs och därför gör ett dåligt jobb. Har någon försökt stötta ur ett jobbperspektiv?
  Bra komplettering! Självklart borde man ta reda på vad som ligger bakom den negativa attityden, om det ligger på jobbet eller på det personliga planet. Kanske har den anställde också insett att detta inte funkar men har ingen annan lösning i sikte och är därmed låst i det negativa.

  Sen kan man inte rädda världen som arbetsgivare heller, men ibland går det att peka på alternativ för människor och rätt vad det är börjar de plugga istället och blir nåt helt annat, som funkar mycket bättre. Och någon gång är det faktiskt det personliga som ställer till det och då kan ju rådet bestå i att man får hjälp med en samtalskontakt, och där får ventilera det negativa, samt får medel att ta sig själv vidare från vilken rävsax man nu sitter i.
  Tok gör som galen ber.
 • Sön 27 mar 2011 22:10 #15
  Anonym (köp ut) skrev 2011-03-27 21:59:49 följande:
  Köp ut personen. Alla har ett pris.
  Erbjud 12 månadslöner, personen får säga upp sig själv, enligt avtalet får han/hon fritt ta nytt arbete under de 12 månaderna utan att ersättningen påverkas, erbjud att betala psykologhjälp och/eller jobbcoach så att personen kommer vidare. Det är ett bra avtal som de flesta skulle tacka ja till. När väl "erbjudandet" lagts fram så vet personen att han/hon inte är önskvärd på företaget och vill troligtvis inte vara kvar öht.

  Det är bättre och mer ärligt än att försöka mobba ut personen genom förändrade arbetsuppgfter och försämrade arbetsförhållanden. Det kan dessutom slå tillbaka på företaget genom anmälningar, sktisnack, spritt missnöje i organisationen osv.
   Om TS inte har någon arbetsgivarorganisation att ringa med sina frågor så tror jag inte att det är storföretag vi snackar, och det är nog inte så lätt för ett fåmansföretag att vräka iväg en årslön bara så där.
  Tok gör som galen ber.
 • Anonym Trådstartaren
  Visa endast
  Mån 28 mar 2011 00:40 #16

  Tusen tusen tack för alla era svar!!!

  Egentligen är det inte jag som jobbar i företaget utan 2 personer som står mig väldigt nära.
  Det är ett litet företag med 10 anställda.
  Den personen jag nämde är en som sätter sig på tvären när det gäller ALLT! När det är mässor, konferanser m.m (och det står i kontraktet att det ingår i * arbetsuppgifter) vägrar h*n komma. Och om h*n skall komma kräver h*n att få en massa olika förmåner. Det är en som lägger sig i alla andras uppgifter och klagar men har inget eget att komma med och sköter inte sitt eget arbete!
  Baktalar sina kollegor och arbetsgivare.
  Flera har slutat pga av denna person. Känns trist att andra skall behöva sluta pga av en person..

  Ska nu läsa igenom några av era svar ännu en gång och se om jag får ytterliggare lite mer kläm på hur det fungerar!

 • Mån 28 mar 2011 01:14 #17

  Eftersom den anställde enl dig inte utför sina arbetsuppgifter enl avtal så skulle jag genast se till att anställningen avslutas.

  1. Tala om för personen att denna ej är önskvärd i företaget då den ej uppfyller gemensamt avtal. Detta brukar räcka för att personen självmant slutar sin anställning.

  2. Säg upp personen och hävda arbetsbrist eftersom personens försäljningsresultat är för lågt. Erbjud max 3 månadslöner.

  3. Blir det en juridisk process så ta den. Är den ej till din fördel så överklaga långsamt. Detta gör att processen tar minst 2 år. Under tiden erbjuder de den avskedade en mindre kompensation för förlikning.

  Så gör jag.

 • vinter­blomma
  Visa endast
  Mån 28 mar 2011 19:28 #18

  Vi hade ett liknade problem på mitt jobb för ett par år sen. En anställd gjorde inte den h*n skulle men gnällde konstant över att h*n inte fick styra arbetet som h*n själv ville. Närmsta chef hade många samtal med personen om vilka arbetsuppgifter som gällde och sen gick personen och sysslade med nått annat som passade bättre. När chefen sen återkopplade och sa att det inte var fritt val med arbetsuppgifter, arbetsbeskrivningen gäller kom det anklagelser om att det var personlig riktat mot bara den här personen. Till sist var det alltid två personer med i samtalen så det fanns vittnen till vad som sagt och inte sagts.

  Till sist fick vi nog, men som i TS fall så fanns det ingen laglig grund för uppsägning. Oss kostade det 4 månadslöner så sa personen upp sig själv. Givetvis tog h*n hjälp av facket och det säger jag inget om, man vill inte förhandla på egen hand.

  Min poäng med det här är att TS vänner bör se till att chefen har minst ett par allvarliga samtal med personen om det inte redan skett. Faktum är att i vårt fall fattade personen vad som var på gång på grund av samtalen och sökte nytt arbete. Det underlättar enormt om personen har något att gå vidare till. Man slipper en hel del diskussion då. (sen hade man kunnat tycka att h*n kunde ha tagit sina arbetsuppgifter på allvar men det var tydligen inget alternativ)

Svara i tråden: Hur kan man "bli av med" någon som är fastanställd?
Logga in
Bli medlem
Skapa en ny tråd
Ändra kategori Skriver i kategorin: Känsliga rummet
Svara i tråden...

Innehåll