Fem frågor till ...
Forum Religion - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Jesus i Islam!

  Fre 30 dec 2005 00:49 Läst 2410 gånger Totalt 102 svar
  Fre 30 dec 2005 00:49

  Hej!

  En del tror tyvärr att för muslimerna är det inte en tradition att prata om Jesus. Jag tror det är många som inte vet vad Jesus SAW har för roll i islam och vilka mirakel han utförde.

  Det är inte en tradition att prata om Jesus i islam utan det är EN PLIKT för varje muslim att tro på Jesus som en av de STÖRSTA och ÄRADE profeterna. Den muslim som förnekar Jesus och hans mirakel och hans uppkomst innan domedagen är INTE muslim. Det är varje muslims ansvar att berätta för sina barn VEM Jesus var som det står föreskrivet i koranen.

  Koranen i MÅNGA ställe talar om för oss om Jesus och hans ärade mor Maria (Guds frid och välsignelser vare över dem)

  I koranen finns en HEL kapitel om Maria. Allah SW säger om Jesus födelse:

  16. Relate in the Book (the story of) Mary, when she withdrew from her family to a place in the East.

  17. She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent her our angel, and he appeared before her as a man in all respects.

  18. She said: "I seek refuge from thee to ((Allah)) Most Gracious: (come not near) if thou dost fear Allah."

  19. He said: "Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) to thee the gift of a holy son.

  20. She said: "How shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?"

  21. He said: "So (it will be): Thy Lord saith, 'that is easy for Me: and (We wish) to appoint him as a Sign unto men and a Mercy from Us':It is a matter (so) decreed."

  22. So she conceived him, and she retired with him to a remote place.

  23. And the pains of childbirth drove her to the trunk of a palm-tree: She cried (in her anguish): "Ah! would that I had died before this! would that I had been a thing forgotten and out of sight!"

  24. But (a voice) cried to her from beneath the (palm-tree): "Grieve not! for thy Lord hath provided a rivulet beneath thee;

  25. "And shake towards thyself the trunk of the palm-tree: It will let fall fresh ripe dates upon thee.

  26. "So eat and drink and cool (thine) eye. And if thou dost see any man, say, 'I have vowed a fast to ((Allah)) Most Gracious, and this day will I enter into not talk with any human being'"

  27. At length she brought the (babe) to her people, carrying him (in her arms). They said: "O Mary! truly an amazing thing hast thou brought!
  28. "O sister of Aaron! Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!"

  29. But she pointed to the babe. They said: "How can we talk to one who is a child in the cradle?"

  30. He said: "I am indeed a servant of Allah. He hath given me revelation and made me a prophet;

  31. "And He hath made me blessed wheresoever I be, and hath enjoined on me Prayer and Charity as long as I live;

  32. "(He) hath made me kind to my mother, and not overbearing or miserable;
  33. "So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life (again)"!

  34. Such (was) Jesus the son of Mary: (it is) a statement of truth, about which they (vainly) dispute.

  35. It is not befitting to (the majesty of) Allah that He should beget a son. Glory be to Him! when He determines a matter, He only says to it, "Be", and it is.

  36. Verily Allah is my Lord and your Lord: Him therefore serve ye: this is a Way that is straight.

  Allah SW säger i koranen att vi SKA tro på Jesus:

  (Say ye: "We believe in Allah, and the revelation given to us, and to Abraham, Isma'il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) prophets from their Lord: We make no difference between one and another of them: And we bow to Allah (in Islam)." ) 2:136

  (O ye who believe! Believe in Allah and His Messenger, and the scripture which He hath sent to His Messenger and the scripture which He sent to those before (him). Any who denieth Allah, His angels, His Books, His Messenger., and the Day of Judgment, hath gone far, far astray. ) 4:136

  (And (Jesus) shall be a Sign (for the coming of) the Hour (of Judgment): therefore have no doubt about the (Hour), but follow ye Me: this is a Straight Way. ) 43:63

  Jag rekommenderar varmt en sida om just hur islam ser på Jesus:

  www.jesuswillreturn.com/

 • Fre 30 dec 2005 08:10 #1

  Syster Yaran

  Det ar ett masha'Allah mycket bra 'amne' att ta upp. For det rader inga tvivel om att valdigt manga inte inser hans betydelse for muslimer.

 • Fre 30 dec 2005 11:05 #2

  Salam aleikom syster Halal!

  Oj, jag skulle skriva ankomst istället för uppkomst i TS Varför jag startade den tråden är för att det var en i stora tjejens-tråd som sa att det är inte en tradition för muslimer att prata om Jesus. Den personen visste inte att vi muslimer väntar på att Jesus skall komma och vara ledare för båda muslimer och kristna vilket inte många vet om det.

 • Matill­in
  Visa endast
  Fre 30 dec 2005 12:18 #3

  godmorgon :)
  Jo jag undrar, ni tror ju att jesus var guds profet, men inte guds son eller?
  Men koranen och jesu budskap går väl inte riktigt ihop?
  Alltså koranen har ju många likheter med gamla testamentet i bibeln.

  Men i och med jesus så skrevs ju en ny lag skulle man kunna säga.
  Tex om detta att man skulle vända andra kinden till.
  Man skulle älska sina fiender.
  Man ska inte lyfta svärd mot någon.
  En äktenskapsbrytare som dom vill stena sa ju jesus om "den som är utan synd ska kasta den första stenen" och ingen gjorde detta.
  Enligt honom är vi alla fulla av synd och ingen har rätt att döda någon pga av tex otrohet.

  Vad tror ni om det?

 • Matill­in
  Visa endast
  Fre 30 dec 2005 12:20 #4

  Glömde skriva.
  Om ni tror att jesus var guds profet borde man då inte följa hans bud?
  Eller gav mohammed nya bud till er?
  Om dom var guds profeter båda 2 borde dom ju inte säga olika saker?

 • Fre 30 dec 2005 14:05 #5

  Fia sthlm

  God eftermiddag far val jag saga da

  Ja det stammer vi tror att Jesus fvoh ar en av de storsta profeterna.
  Uttrycket 'Guds son' som anvands i NT och aven om andra av Hans skapelser i NT har inte den betydelsen som det har i Kristendomen. Jesus fvoh kallas for Marias son i Islam, eftersom det ar hon som burit och fott honom.

  Detta med den nya lagen ar ju egentligen ingenting som beror muslimer, utan det ar snarare nagot som judar och kristna brukar tvista om. Eftersom Kristendomens budskap delvis omkullkastar GT:s budskap i den man man anvander det pa det sattet att aven judar ska omvandas.

  Islam har kommit for att 'aterinfora' Allahs SWT budskap, det forsta och viktigaste att det finns bara EN Gud, att Han ar EN Echad som GT fortaljer. Och att Han inte har manskliga egenskaper, sasom att fodas i kottet, vilket gar emot Islams och Judendomens laror. Och som enligt Islam aven gar emot tidigare budskap.

  Vanda andra kinden till - nej det tror jag inte pa. Nar man ar familjeforsojare och det kommer nagon obehorig (tex nagon som ockuperar) och forstor det man livnar familjen pa, da ar det fel att vanda andra kinden till. Nar det kommer nagon som vill valdfora sig eller morda ens fru/man/barn da ar det fel att vanda kinden till. mm Att vanda kinden till ar att inte bry sig om, att vara oansvarig.

  Det finns manga exempel pa hur Islam behandlat sina fiender val, sa det ar inget som ar forandrat iom Islams inforande.

  Lyfter svardet gor man i krigssituationer, man har ratt till sjalvforsvar.

  Arvssynd ar inget som ar en doktrin i Islam eller Judendomen. Det ar endast Kristendomen som lar ut att vi fods med en medarvd synd. Daremot sa fods vi med kapaciteten att VETA vad som ar ratt/fel och icke synd/synd. Men det vi syndar gor vi pa egen hand.

  GT innehaller straff ocksa for aktenskapsbrott, sa gor aven Islam. Det ar Gud/Allah SWT som givit oss den gudomliga lagen och den har vi inte ratt att andra i.

  Den sista fragan ar intressant. Fragan ar, vill du fundera over den? Risken ar att du kanner dig sarad over vad jag skriver, om du nu inte redan gor det.
  Enligt Islam skickades Jesus fvoh till Bani Israel, Israels barn. Han ar den siste av de judiska profeterna som sandes till det judiska folket. Som muslim betvivlar jag inte att han framforde det budskap som Allah SWT ville att han skulle framfora. Han fastade, bad i synagogan, at inte griskott osv. Han andrade inte i nagra lagar.

  Daremot finns mycket att fundera over vad Paulus och vad kyrkan senare ev infort i Kristendomen. Det ar en diskussion som inte hor hit, men som inte ska glommas anda i helheten tycker jag nar man tittar pa Kristendomens laror.

  Darfor tror jag som muslim att Jesus fvoh och Muhammads saws budskap inte ar sa speciellt olika, after all.

 • Matill­in
  Visa endast
  Fre 30 dec 2005 15:09 #6

  Islam har kommit for att 'aterinfora' Allahs SWT budskap, det forsta och viktigaste att det finns bara EN Gud, att Han ar EN Echad som GT fortaljer.

  -Jag tror oxå att det bara finns en gud, men det talar väl NT oxå om?

  Och att Han inte har manskliga egenskaper, sasom att fodas i kottet, vilket gar emot Islams och Judendomens laror. Och som enligt Islam aven gar emot tidigare budskap.

  -Jag förstod inte vad du menade med den här meningen "födas i köttet" ? vilken kristen lära är det?

  Vanda andra kinden till - nej det tror jag inte pa. Nar man ar familjeforsojare och det kommer nagon obehorig (tex nagon som ockuperar) och forstor det man livnar familjen pa, da ar det fel att vanda andra kinden till.

  -Jag tror inte att han med "att vända andra kinden till" menade att vi inte skulle göra någonting om någon tex försökte våldföra sig eller mörda oss.
  Utan att det handlade om förolämplingar, om någon förolämpar dig ska du inte göra samma sak tillbaka.
  För som du själv vill bli bemött så ska du bemöta andra.

  Arvssynd ar inget som ar en doktrin i Islam eller Judendomen. Det ar endast Kristendomen som lar ut att vi fods med en medarvd synd.

  -Detta med arvsynd är ju som sagt något som kyrkan lär ut, men inget som har grund i bibeln. Utan det är deras tolkningar.
  Tror inte kyrkan lär ut arvsynd mer, eller hoppas inte det ialf.

  Men min ena fråga kvarstår.
  Varför skulle gud sänt jesus som profet med nya "läror" och sedan sända muhammed som predikade dom gamla lärorna, som att äktenskapsbrytare ska stenas osv?
  Jag förstår inte det?

 • Fre 30 dec 2005 15:55 #7

  Fia sthlm

  Vad jag fatt lara mig om Guds enhet i GT sa betyder den detsamma som i Islam, alltsa en enhet som inte ar delbar. Gud i NT ar en treenighet.

  Att Jesus fvoh ar Gud och darmed blivit Gud fodd i kottet, i mansklig form. Manga kristna tror pa denna doktrin.

  Haller med om att om nagon forolampar sa later man bli att bemota pa samma satt. Det ar ocksa vad jag som muslim gor, blir standigt forolampad men forsoker att inte 'ge tillbaka' med samma mynt. Sa har ar vi helt overrens

  De flesta kristna jag talat med TROR dock pa arvssynden och att den hanger samman med Adams och Evas overtramp och att detta sedan sonas genom Jesus fvoh offer och ateruppstandelse.

  Din fraga - sande Han Jesus fvoh att predika nya laror? SA JESUS fvoh det? Sa han inte 'Jag har INTE kommit for att forandra...?''

  Som muslim ser jag det som att en hel del av Jesus fvoh budskap forlorats och att Allah SWT var tvungen att paminna manniskor om Sitt budskap.

 • Matill­in
  Visa endast
  Fre 30 dec 2005 16:21 #8

  ok då förstår jag.
  Men NT berättar inte om en treenig gud egentligen kan jag berätta då.
  Sen tolkar vissa kristan det som att jesus och gud var samma, men jag med andra gör inte det.
  För mig är det solklart att han var guds son och ingen gud.

  Så därför tror inte jag att gud sände sig själv i mänsklig form, däremot sände han sin son i mänsklig form ner till jorden.
  Jag tror precis som du där att gud inte skulle kunna sända sig själv till jorden.

  Tror heller inte på någon arvsynd i den bemärkelsen att vi kan bli straffade med sjukdomar o vi syndar.
  Arvsynden för mig var att vi ärvde synden ifrån våra första föräldrar adam och eva som syndade..och genom synden kom döden in i människan, står det i bibeln.

  Men jag tror dock att gud har skapat människans till hans avbild som det står i bibeln, och alltså har vi ju guds egenskaper, men vi är inte "fullkomliga" till skillnad från honom.
  Och vi är av kött och blod men det är inte han :)

  Men jehovas vittnen tror inte som resten av den "kristna" världen, och vi delar vissa tankar med muslimer, är väl därför vi ofta har givande samtal med er när vi knackar dörr :)
  Men vi tror ju inte att koranen är guds ord utan bara bibeln, och att jesus inte bara var hans profet utan hans son.
  Där skiljer vi oss från islam :)

 • Fre 30 dec 2005 16:40 #9

  Fia sthlm

  Jag glommer att du ar JV

  Jo en del gemensamt finns. Vi (JV och Islam) har precis samma uppfattning da vad galler treenighet. Dar avviker snarare JV fran fundamental kristen lara.

  Lar JV ut att man blir bestraffad med sjukdomar tex i samband med arvssynd eller ar det fundamental Kristendom som gor det menar du?

  Detta med avbild skiljer ocksa nagot. Enligt Islam sa ar vi inte skapade till Hans avbild (enligt Islam ar det forbjudet for oss att forestalla oss Allah SWT i en mansklig form) Han ar Skaparen och vi skapelsen och Allah SWT har ingen del i sin skapelse. Och Han har givit oss till uppgift att vara Hans stallforetradare pa jorden. Att VARDA det Han skapat, oss sjalva, varandra, djur, natur.

  Har detsamma, det ar endast Allah SWT som ar fullkomlig.

  Vad innebar det rent PRAKTISKT att JV anser Jesus fvoh vara Guds son? VARFOR har Gud behov av att skapa sig en egen personlig son? Ar Han inte den som ar Barmhartig och kan Forlata alldeles pa egen hand? Och varfor ar Jesus fvoh MER unik an de andra soner som namns?

 • Matill­in
  Visa endast
  Lör 31 dec 2005 10:28 #10

  Jv lär inte ut arvsynden, att man blir straffad med sjukdom för att man syndar.
  Detta har kristenheten lärt ut, men vet inte om dom tror så fortfarande?

  Vad innebar det rent PRAKTISKT att JV anser Jesus fvoh vara Guds son?
  VARFOR har Gud behov av att skapa sig en egen personlig son?

  -Det kan man undra :)
  Men varför hade gud ett behova av att skapa oss kan man då fråga sig?
  Antagligen gillade han inte att sitta ensam genom evigheten?, detta är sånt man aldrig kan svara på.

  Ar Han inte den som ar Barmhartig och kan Forlata alldeles pa egen hand? Och varfor ar Jesus fvoh MER unik an de andra soner som namns?

  -Antar att du syftar på hans änglasöner?
  Varför han skapade jesus högre än dom andra änglarna det vet jag inte?

  Och angående att förlåta antar jag att du menar varför jesus var tvungen att dö för oss?
  Han dog ju för våra synder.
  Innan jesus kunde gud straffa människan med död eller sjukdom.
  Han förstörde sodom och gomorra, syndafloden tex.
  Efter jesus kom arbetar inte gud på samma vis längre, miraklenas tid är över.

Svara i tråden: Jesus i Islam!
Logga in
Bli medlem
Skapa en ny tråd
Ändra kategori Skriver i kategorin: Samhälle
Svara i tråden...

Innehåll