Forum Vetenskapligt - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • matte hjälp! behöver svar nu!

  Lör 10 mar 2012 21:24 Läst 6621 gånger Totalt 9 svar
  Visar endast inlägg av mackan101 - Visa alla inlägg
 • Lör 10 mar 2012 21:24 #5
  Zkrez skrev 2012-02-24 08:53:43 följande:
  Skriv utan paranteser förenkla så långt som möjligt           
  3a + (3-a)  3-(3-a)4(5+x)2x(6x-7y)
  Är det här korrekt avskrivet? Spontant känns det som att det saknas något + eller - tecken?

  Förenkla uttrycket 2x+y-(x-y) så långt som möjligt
  2x+y-(x-y) = 2x+y-x+y = x+2y

  En taxi tar betalt efter formeln y=30 + 8x, där y är kostnaden och x är antalet körda kilometer. vad betyder talet 8?
  Finns redan svar på detta

  Sara har ett mobiltelefoabonnemang som kan skrivas med hjälp av funktionen y=125+2,50x, där y är den totala måadskostnaden och x antalet samtalsminuter.a) Vad betyder 125?b) Hur mycket får sara betala en månad då hon har ringt 1 timme?
  Samma här

  funktionen är y=2x-1a) gör en tabell och räkna ut tre talpar som hör till funktionenb) rita ett koordinatsystem. markera talparen och dra en linje genom punkterna.
  a)     x   |    y=2x-1
          0   |     -1
          3   |     5
          5   |     9
  (beräkningarna: x=0 ==> y = 2*0-1 = -1           x=3 ==> y=2*3-1=5           x=5 ==> y=2*5-1=9

  b) Svårt att göra här, men rita in punkterna och dra ett rakt streck (förslagsvis med linjal) genom punkterna.

  I USA mäts teperaturen i Fahrenheitgrader, F. sambandet mellan F och Celsiusgrader, C, kan beskrivas med funktonen C = (F-32)/1,8. Envårdag var det 86¤F i ew York. Hur många grader Celsius motsvarar det?
  Finns redan svar

  Lös ekvationen 5(x-3)-3(4-2x) = 3-6(8-3x)
  5(x-3)-3(4-2x) = 3-6(8-3x)
  Vänstersidan: 5(x-3)-3(4-2x) = 5x-15-12+6x = 11x-27
  Högersidan: 3-6(8-3x)=3-48+18x=18x-45
  Alltså: 11x-27 = 18x-45
              11x-27-11x = 18x-45 -11 x
               -27=18x-45
               -27+45=18x-45+45
               18=18x
                x=1

  K-värdet för en rät linje 3 och m-värdet är -3.skriv linjens ekvation och rita linjen i ett koordinatsystem.

  Räta linjens ekvation: y=k*x+m ==> y=3x-3
  Gör som tidigare, använd 3 olika värden på x och beräkna vad y.
  Se mitt svar med fet-och kursiv stil ovan
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll