Publicerad 20 June 2012

Fotograf:

Det går 25 dieslar på en hybrid

Moderna dieselbilar må vara energieffektiva och har som regel låga CO2-utsläpp. Tyvärr släppar en dessa dieselbilar dock ut mellan 10 och 40 gånger mer kväveoxid än en hybrid (el/bensinbil) - något som är direkt hälsofarligt för bland andra astmatiker, allergiker och barn.
Kväveoxiderna påverkar framför allt andningsorganen. Redan vid låga halter retas luftvägarna, vilket gör det besvärligt för astmatiker och barn som kan få svårare att andas när det är kallt ute, mycket pollen i luften eller när de anstränger sig.

Partiklarna, som främst kommer från dieselmotorerna, kan binda andra, skadliga ämnen som då följer med ner i luftvägarna. Många av dessa ämnen är giftiga och/eller cancerframkallande. Partiklarna i sig kan också ge andningsbesvär.

Moderna dieselbilar är visserligen utrustade med partikelfilter, som ska fånga upp det mesta av de skadliga partiklarna. Men en utredning från norska Transportøkonomisk institutt, TØI, slår larm om att partikelfilter i kombination med katalysator ökar utsläppen av kväveoxid, särskilt den hälsofarliga dikväveoxiden.

Därför har Oslo redan tagit beslut om att förbjuda dieselbilar i Oslostad under ett stort antal dagar under året, och samma problematik med kväveoxid förklarar varför Stockholm står inför att betala stora miljöböter för de alldeles för höga uppmätta nivåer av kväveoxid på vissa ställen i Stockholm innerstad.

Om du väljer en hybridbil, som omväxlande drivs av en elmotor och en bensinmotor, har du en bil med både mycket låga CO2-utsläpp (bra för klimatet), driftsekonomi och mycket låga NOx-utsläpp. Bensin-Hybridbilen är därför idag mer miljövänlig än någon annan miljöbil eftersom den är den enda som med sin teknologi erbjuder ett helautomatiskt, enkelt och helomhändertagande ansvar för alla former för utsläpp.

Toyotas hybridbilar är ett viktigt steg mot företagets vision om nollutsläpp. I sommar utökas hybridfamiljen med familjekombin Prius+, kompaktbilen Yaris och laddhybriden Prius Plug-In Hybrid.

· En utredning från norska Transportøkonomisk institutt, TØI, slår larm om att partikelfilter i kombination med katalysator ökar utsläppen av kväveoxid, särskilt den hälsofarliga dikväveoxiden.
Textstorlek 1 2 3

Innehåll