Publicerad 1 October 2018

Fotograf:

Det här bör du göra om du misstänker att ett barn utsätts för brott - Edelhjelm

Att ett barn ska utsättas för brott av något slag är bland det värsta tänkbara – men tyvärr händer det allt för ofta. Många av dessa brott sker dessutom i det dolda och det är sällan barnen själva som säger ifrån. Här är en checklista på saker att göra om du misstänker att barn utsätts för någon typ av brott.
Vilka typer av brott syftar vi till?

När vi talar om brott syftar vi till alla typer av handlingar som strider mot lagen. Det kan exempelvis röra sig om fysiska och psykiska övergrepp, tvång, bedrägeri, hot och kränkningar.

Är du osäker på om handlingen du bevittnar är olaglig kan du kontakta socialtjänsten eller polisen. Vid akut oro ska du alltid ringa 112. Om det inte är akut kan du istället ringa polisen på 114 14 eller socialtjänsten i kommunen där barnet bor.  

Att göra om du misstänker brott

- Vid akut oro eller pågående brott ring 112. Om oron inte är akut och det inte gäller ett pågående brott kan du ringa 114 14. I andra fall kan du kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet bor. 

- Du kan göra en orosanmälan, berätta om dina misstankar eller det du vet. 

- Du kan framföra din oro till socialtjänsten anonymt.

Om du inte vill vara anonym kan du lämna följande information till socialtjänsten:

- Tala om på vilket sätt du känner till barnet.

- Tala om vad det är som oroar dig och hur du fått veta det.

- Glöm inte att dokumentera skadorna så fort du kan

På kommunens hemsida hittar du telefonnummer till socialtjänsten. Alla kommuner har någon form av social beredskap även utanför kontorstid. Denna kan man nå via Polisens telefonnummer, 112 eller 114 14. (Källa: BRIS)

Juridisk hjälp

Om det är ditt/ert barn som utsätts för brott och ni behöver juridisk hjälp kan ni kontakta advokatfirman Edelhjelm. Om en vårdnadshavare misstänks för brott mot sitt barn eller om den misstänkte står i nära förhållande med vårdnadshavaren kan barnet få en särskild företrädare. Som särskild företrädare kan Advokatfirman Edelhjelm tillvara barnets rätt under förundersökning och rättegång istället för barnets vårdnadshavare. Sker brottet utanför familjen kan Advokatfirman Edelhjelm bistå som målsägandebiträde för barnet och ge stöd och trygghet samt se till att ni får det skadestånd ni eventuellt har rätt till.
Textstorlek 1 2 3

Innehåll