Publicerad 4 September 2018

Fotograf:

Barn som far illa på nätet – därför bör du anmäla det - Edelhjelm

I takt med att användandet av sociala medier ökar bland unga inkommer också allt fler ärenden kring ofredande och övergrepp på nätet till polisen. Det som börjar som ett till synes oskyldigt försök till kontakt kan snabbt eskalera till sexuella inviter, hot, kränkningar och uthängning.
Advokatfirman Edelhjelm, specialister inom familjerätt och straffrätt, svarar på några av de vanligaste frågorna när det kommer till barn som far illa på nätet – och varför det är så viktigt att anmäla det.

Hur tar jag reda på om mitt barn är utsatt på nätet?

Viktigast av allt är att du regelbundet frågar ditt barn vad hen gör på sina sociala medier och vem/vilka hen har kontakt med. Tala om hur viktigt det är att hen berättar för dig om någon okänd tar kontakt eller om någonting känns obekvämt eller konstigt.

Eftersom barn inte alltid vill berätta allt kan det vara nödvändigt att kolla upp det själv. Det kan såklart kännas jobbigt och integritetskränkande gentemot sitt barn att kolla igenom deras aktivitet och historik på sociala medier. I detta läge är det viktigt att komma ihåg att det är din uppgift som förälder att se till att ditt barn är tryggt. Du gör det inte för att snoka eller av spontan nyfikenhet utan för att du misstänker att något inte står rätt till.

Även skolan har ett ansvar. Om lärare eller personal misstänker att något inte står rätt till, exempelvis får kännedom om att en bild sprids, eller att en elev mår dåligt är det deras uppgift att meddela detta till föräldrarna.

Vad gör jag om jag misstänker att mitt barn far illa på nätet?

Om du fått reda på något som indikerar att ditt barn far illa på nätet är det viktigt att du anmäler det till polisen. Du kan också vända dig till någon av våra jurister på Advokatfirman Edelhjelm så hjälper vi till med att upprätta en polisanmälan.

Vilka bevis behövs för att få en fällande dom?

Den frågan är väldigt svår att svara på. Det finns många olika brott som ett barn kan bli utsatt för på nätet. De vanligaste brotten är olaga hot, ofredande, förolämpning och förtal. Det kan också röra sig om kränkande fotografering, sexuella övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande m.m. I lagtexten uppställs olika rekvisit som måste vara uppfyllda för att en person ska kunna dömas för brottet. Dessa rekvisit varierar från brott till brott. Det man som förälder kan tänka på är att försöka dokumentera det som ditt barn utsätts för på nätet. Det kan exempelvis vara att ta skärmdumpar på konversationer, bilder eller kommentarer på olika sociala medier.

Hur fungerar en rättslig process i ett ärende som detta? Vem hjälper oss?

Efter en polisanmälan beslutar en polis eller åklagare om de ska inleda en förundersökning. Under förundersökningen förhör polis och/eller åklagare den som blivit utsatt för ett brott, den eller de misstänka samt eventuella vittnen. Även teknisk bevisning samlas in. Hur lång tid en förundersökning tar beror till exempel på hur omfattande utredningen är, hur många personer som ska förhöras och om det är nödvändigt att genomföra kriminaltekniska undersökningar. När förundersökningen är färdig ska åklagaren besluta om åtal ska väckas mot den misstänkte. Om åklagaren väcker åtal kommer en rättegång, s.k. huvudförhandling, att ske i behörig tingsrätt. Därefter kommer tingsrätten att meddela dom.

Vi på Advokatfirman Edelhjelm kan bistå med hjälp vid en polisanmälan och även för att hjälpa dig i en kommande process som ditt målsägandebiträde. Kostnaderna för ett målsägandebiträde bekostas av staten. Som ditt målsägandebiträde ger vi dig stöd och trygghet samt ser till att du får det skadestånd du eventuellt har rätt till.
Textstorlek 1 2 3

Innehåll