Publicerad 9 November 2017

Fotograf:

Ny undersökning: närhet till mor- och farföräldrar minskar sjukskrivningar

Att det är skönt att lämna över ansvaret till barnens mor- och farföräldrar för en stund är vi nog alla överens om. Men nu visar det sig dessutom att närheten till mor- och farföräldrar minskar risken för sjukskrivning bland småbarnsföräldrar (statistik från SCB).  
Det är SCB som har undersökt antalet sjukskrivningar i förhållande till om mor- och farföräldrarna bor i samma kommun eller inte. Resultatet visar att sjukskrivningarna minskar marknat för småbarnsföräldrar vars egna föräldrar bor i samma kommun. Man har även sett att närheten till farmor och farfar har störst betydelse för pappan innan barnen fyller fem år medan mormor och morfar blir viktiga för mamman när barnen fyllt sex år.

Så här står det på Statistiska Centralbyråns hemsida 

Dubbelt så hög sjukskrivningsrisk för kvinnor

Det generella mönstret i samhället visar att kvinnor har mycket högre sjukskrivningstal än männen. Under 2015 var 15,9 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna mellan 20–64 år någon gång sjukskrivna, motsvarande andel för männen var 8,2 procent. Kvinnorna har således nästan dubbelt så hög risk att vara sjukskrivna som männen. 2009, var fortfarande en lika stor andel av papporna sjukskrivna (5,1 procent). Däremot hade andelen sjukskrivna mammor mer än dubblerats, från 7,6 procent till 16,8 procent på endast fyra år.

Närhet till föräldrar minskar risken för sjukskrivning

Vår analys visar tecken på att både mammor och pappor löper högre risk att vara sjukskrivna om deras föräldrar inte bor i samma kommun. Men det finns skillnader. Under barnens tidiga uppväxtår, 3–5 år, är det pappan som har en förhöjd sjukskrivningsrisk om inte föräldrarna, i synnerhet hans, bor i samma kommun. Men efter 5 års ålder var inte pappans förhöjda sjukskrivningsrisk längre statistiskt säkerställd. Däremot ser vi att mammorna påverkas av sina föräldrars frånvaro efter 5-årsåldern. När barnen var 6–8 år löpte mammorna en klart högre risk att vara sjukskrivna.


Slutsatsen av det hela är alltså att mor- och farföräldrar kan vara en viktig komponent för att få livspusslet att gå ihop för småbarnsföräldrar! 

Ta del av hela undersökningen här.
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Ny undersökning: närhet till mor- och farföräldrar minskar sjukskrivningar
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Innehåll

Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll