Publicerad 13 February 2018

Fotograf:

Så påverkas barnets hjärna av ständig digital uppkoppling

I årets första nummer av tidningen Barnläkaren hittade vi en intressant artikel om hur barnhjärnan påverkas av ständig uppkoppling. Den 27 november 2017 hölls Berzeliussymposiet ”Den uppkopplade barnhjärnan” på Läkaresällskapet i Stockholm och det här var vad man bland annat kom fram till. 
Hugo Lagercrantz, chefredaktör på Acta Paediatrica, diskutera hjärnan som ett nätverk (connectom) med knutpunkter (hubs). Hos ett litet barn är de delar av hjärnan som reagerar på sinnesintryck mest aktiva medan centra för minnen och planering är mindre utvecklade. Barn lever helt enkelt mer i nuet, medan vuxna människor tänker mer på det som varit och det som komma skall. Med de digitala medierna expanderas connectomet på gott och ont, menar Lagercrantz. 

Vidare talade Professor Patricia Kuhl (världsledande språkforskare) som berättade att alltför mycket skärmtittande påverkar språkutvecklingen negativt hos barn. Den mest effektiva tiden för språkinlärning hos barn är från födseln och upp till sju års ålder, och kontakten förälder/barn i dialog är mycket viktigt för utvecklingen. 

Samma gäller TV-tittande för barnet. Barn under två års ålder bör inte se på TV alls, enligt Kuhl. Det har även visat sig att olika tonlägen i kommunikationen med barnet, främjar språkutvecklingen, samt att musik i samband med inlärning också visat sig ha god effekt.

Den israeliska forskaren Dr. Tzipi Horowitz-Kraus visade hur man med magnetkamera kan påvisa att kopplingarna till hjärnans läs- och skrivcentrum försämras om barn tittar mer på skärm än läser böcker. Därför är det mycket viktigt att barnet uppmuntras till läsning och språklig stimulans från andra i omgivningen, och inte via en skärm. 

Här är en sammanfattning på ytterligare punkter man hade kommit fram till: 

– Tekniken öppnar stora möjligheter (om den används på rätt sätt), inte minst för att träna upp arbetsminnet (enl Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap). 

– Våldsamma dataspel ökar risken för aggressivt beteende (enl Psykiatern och neurovetaren Predrag Petrovic).

– Förutom beroendeframkallande, kan digitala medier skada kroppen på sikt, genom t e x stress, sömnlöshet och övervikt (enl Manfred Spitzer, psykiater, psykolog och neurolog). 

– Synen hos barn kan påverkas negativt av överdrivet skärmtittande. Forskning har även visat på att hjärnan minskar i storlek vid minskad aktivitet (enl Manfred Spitzer, psykiater, psykolog och neurolog). 

– Två timmars skärmanvändning per dag ökar risk för övervikt, ger sämre kondition, hjärt/kärlsjukdom, lägre självförtroende, utåtagerande beteende och lägre skolprestation (enl Ingegerd Eriksson, docent i idrottsvetenskap).

– Det har säkerställts är att barn har svårt att generalisera den information de lärt in via digitala media till verkligheten (Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi).

– Att använda datorn som anteckningsblock ger väsentligt sämre resultat än att traditionellt använda penna och papper (enl Gymnasielärare Håkan Danielsson).

– För mycket skärmtid ger mindre social, empatisk träning och sämre inlärningsförmåga (enl Åse Viktorin, skolläkare och en av symposiets arrangörer).

Källa: Tidningen Barnläkaren. För att läsa orginalartikeln från tidningen klicka här. 


 


  
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Så påverkas barnets hjärna av ständig digital uppkoppling
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Innehåll

Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll