Publicerad 3 April 2018

Fotograf:

5 saker att göra om du är orolig att ett barn utsätts för mobbning

Fyra av tio barn berättar inte för vuxna om de blivit utsatta för kräkning eller mobbning enligt en ny rapport från Friends. Vartannat barn i åldern 13-16 år och var tredje barn mellan 9-12 år som har utsatts för kränkningar i skolan har inte berättat om det för någon vuxen, vare sig hemma eller i skolan. Var femte har inte berättat om det för någon alls.
Många barn som berättar för vuxna om kränkningar som de utsatts för får ett bra stöd, men många vittnar också om att vuxna inte tar dem på allvar eller gör tillräckligt för att få stopp på mobbningen. När barn upplever att vuxna inte lyssnar eller ger tillräckligt stöd eller hjälp, leder det ofta till att man som barn inte längre berättar om det man är med om.

– Mobbning bland barn är vuxnas ansvar. För att kunna stoppa mobbning och ge stöd till de barn som är inblandade måste alla vi som är vuxna visa att vi tar barns upplevelser på allvar, gemensamt ingripa och aldrig ge upp förrän kränkningarna har upphört, säger Per Leander, generalsekreterare på Stiftelsen Friends.

Nu har barns berättelser om mobbning samlats in under en särskild skolturné i syfte att få vuxenvärlden att se och ta itu med mobbning.

Skulpturer mot mobbning på skolturné 

I februari i år sattes en konstutställning mot mobbning upp på Friends Arena i Stockholm. Konstverket består av 25 bronsskulpturer föreställande barn och gör Sveriges nationalarena till en av få idrotts- och nöjesarenor i världen med en permanent konstutställning. Under en särskild skolturné har miniatyrer av skulpturerna fungerat som en katalysator för att samla in barns berättelser om mobbning.

Är du orolig för att ett barn i din närhet utsätts för mobbning? Så här kan du göra:

1. Prata med och lyssna på ditt barn om det som händer.

2. Prata med ansvarig klasslärare eller mentor.

3. Kontakta rektorn på skolan.

4. Om du inte får hjälp av skolan, gå vidare till kommun eller annan huvudman.

5. Om du inte tycker att skolan gör tillräckligt - kontakta Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen.Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: 5 saker att göra om du är orolig att ett barn utsätts för mobbning
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll