0 Följare 0 Följer

Vviiccttoorriiaa

Planerar barn

Vår bakgrund!
Våren 2014 slutade jag med p-piller och planen var att bli gravida under hösten, helst direkt efter vårt bröllop. I april 2015 sökte vi vår första hjälp för en utredning, en utredning som tog ganska så exakt 1 år att göra. Jul 2015 började jag med hormonbehandling i hopp om att bli gravida naturlig väg, utredningarna visade inget avvikande. 6 månader senare hade fortfarande inget hänt, inte ett plus så långt ögat kunde nå.
Vi placerades i IVF kö och januari 2017 påbörjades första behandlingen, en behandling som avbröts då det inte blev några mogna ägg. Snart efteråt testades en ny behandling, jag blev överstimulerad och sängliggande med resultatet noll överlevande embryon. Nästa behandling övergick till ICSI, samt att hålla mig på en jämn nivå för att inte bli överstimulerad. 7 ägg plockades ut 3 överlevde injektion av spermier endast en utvecklades normalt. 2 veckor senare kom mensen!
Tillbaka till Sahlgrenska och en tredje (eller fjärde) behandling påbörjades, samma resultat där som föregående. Bara 1 stackars embryo som inte alls trivdes i min livmoder. Resultatet är att vi är oförklarligt och ofrivilligt barnlösa, trots en fristående utredning som visade på endometrios. Vår "dom" blev att vi inte matchar.


Nu har vi sökt oss till Dr D på Life Clinic i Athen, i Juni påbörjar jag min behandling genom honom. Det är nu eller aldrig! Jag hoppas innerligt att jag kommer orka med fler behandlingar om det kommer behövas.

Uppdateringen är att några behandlingar hos Dr D inte kunnat genomföras. Vi började en behandling och jag blev väldigt dålig. Två stora cystor hittades då på mina äggstockar, kissing ovaries kallades dem. Punkterade dessa i februari och fick då också veta att båda mina äggstockar nu är täckta av endometriom samt att livmodern är så ärrad att den vuxit fast med tarmarna. Hur vår framtid ser ut nu är helt oviss, vi väntar ängsligt på nästa läkarbesök...

Detta är vår historia, välkomna att ställa frågor!

Ålder

33 år

Civilstatus

Innehåll