Publicerad 23 september 2014 Uppdaterad 23 september 2014
Textstorlek 1 2 3

VÄNTAR BARN "Hur höga ljud klarar fostret?"

Hon är musiker och spelar bas i ett band. Hur hög ljudvolym tål egentligen ett foster? Barnmorskan svarar.
Fråga "Jag är nu gravid i vecka 20+0 med första barnet och om exakt en månad, då jag är i vecka 24 kommer jag att stå på scen. Jag är musiker, spelar bas, vet inte ens hur basen ska få plats på magen och det kan bli ganska så hög volym på scen som du nog kan tänka dig, då vi spelar tung hårdrock. Jag har tidigare frågat andra om det är okej med så pass hög ljudvolym för min ofödda dotter men vill fråga fler. Vad tror du? Kan hon skadas på något sätt av att jag spelar en timme? Kan inte avboka det här nu då vi kommer agera huvudakt och spelningen inte är i Sverige. Kan ljudet bli för högt?"

Svar "Barnet ligger väl skyddat i magen och barnet är van vid höga ljud. Jag tror inte att det är någon fara med en timmes spelning. Ett foster börjar reagera på utifrån kommande ljud ungefär vid 24:e graviditetsveckan. Hörseln utvecklas inte jämnt över frekvenserna. De låga frekvenserna, 0,25-0,5 Hz, uppfattas först och därefter breddas hörselregistret. Fram till vecka 37 har man noterat att det, för samtliga frekvenser, krävs successivt minskad intensitet av ljudstimuli. Risk för hörselskada finns först efter att öronsnäckan är fullt utvecklad, omkring vecka 24.

Studier på daglig exponering för 85-95 dB(A), under hela graviditeten, visar på en ökade
risken för att få ett barn med en hörselskada i de högre frekvenserna. Höga bullernivåer
har också visat sig kunna försämra moderkakans genomblödning och återkommande
impulsljud utgör en stressfaktor. Vid kortare exponering för höga ljud tror jag inte att det
är någon fara. En timmes spelning är helt okej, ha en trevlig spelning och ta hand om er! /Aleksandra, barnmorska på Familjeliv.se"
Publicerad 23 september 2014 Uppdaterad 23 september 2014
Textstorlek 1 2 3

Andra har läst

Innehåll

Annat innehåll