Barn fastspänt – korttidshem får hård kritik

Ett barn har fått händer och fötter fastspända av personal på ett korttidshem – ibland långa stunder. Nu riktar Ivo stark kritik mot verksamheten.

Ett barn har rutinmässigt fått händer och fötter fastspända inom en korttidsverksamhet i Småland. Nu riktar Ivo stark kritik mot verksamheten.
Ett barn har rutinmässigt fått händer och fötter fastspända inom en korttidsverksamhet i Småland. Nu riktar Ivo stark kritik mot verksamheten.

Ett barn har rutinmässigt fått händer och fötter fastspända inom en korttidsverksamhet i Småland.

Nu får verksamheten svidande kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), skriver Smålands-Tidningen.

Har varit fastspänd i långa stunder

Personalen har uppgett att det inte funnits något annat sätt att hjälpa barnet. Fastspännandet har skett vid transporter i rullstol utomhus, och vid toalettbesök – ibland långa stunder.

I oktober fick Ivo in ett klagomål om hur barnet behandlades. Inspektionen kontaktade då bland annat en ansvarig socialchef i berörd kommun. Det ledde till att uppgifterna från anmälaren förstärktes.

Ivo: Måste sluta genast

Fastspännandet måste sluta genast, framhåller Ivo i sitt beslut. Det är förbjudet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den ansvariga nämnden måste "följa det regelverk som finns, så att tvångs- och begränsningsåtgärderna omedelbart upphör", skriver Ivo.

Spänts fast även i hemmet

Enligt anmälan har barnet även spänts fast på samma sätt av sina personliga assistenter i hemmet. Ivo har gjort en tillsyn där också, men i det fallet har beslutet inte redovisats ännu.