Elstödet snart på väg – så får du pengarna

Elstödet till hushållen kommer i februari – om allt går bra. Men ännu är mycket oklart kring hur stödet ska nå mottagarna. Här är det som är klart hittills, och det som ännu återstår att reda ut.

Hur får man elstödspengarna och vilka är det som får ta del av elstödet?

Vilka får elstöd och hur betalas pengarna ut? Här kan du läsa mer om det kommande elstödet.

Hur ska elstödet betalas ut?

Utbetalningarna sker i två steg, där hushållen får sitt stöd först. Företagen får dock vänta – oklart hur länge.

Försäkringskassan ska sköta om utbetalningarna, i alla fall när det gäller hushållen.

Men enligt Svenska kraftnät så är Försäkringskassan på tapeten även för utbetalningen till företag, fast detta är ännu inte beslutat.

Hur beräknas elstödet?

Elstödet beräknas på förbrukningen under det gångna året mellan oktober 2021 och september 2022. Det är dock tänkt att syfta framåt, och täcka upp för höga elpriser under vintern som kommer.

Regeringen vill gärna benämna elstödet som ett högkostnadsskydd. Men till sin utformning är det inte ett högkostnadsskydd, utan ett bidrag som baseras på tidigare förbrukning. Enligt Svenska kraftnät skulle en utformning som kapar toppen på elpriset framöver innebära att incitamentet för att spara på el försvann. Därför har modellen med stöd grundat på tidigare förbrukning valts.

Behöver jag göra något?

Nej, inte enligt de besked som regeringen lämnat hittills. Utbetalningarna kommer att ske automatiskt och det kommer alltså inte att krävas någon ansökan. Det är Försäkringskassan som ska sköta utbetalningen.

När kommer pengarna?

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger att utbetalningarna av elstödet till hushållen kommer att ske under februari månad, om inget oförutsägbart inträffar.

När får företagen pengar?

Ingen vet ännu när stödet till företagen kan komma. Det är det andra steget, och där saknas ännu en färdig plan, enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Det kommer vi att behöva återkomma till. Vi bereder frågan och jobbar stenhårt. Det är komplext i och med att det är många företag och stora företag – vi behöver landa in i en rättssäker modell, sade hon på en presskonferens på onsdagen.

Vilka får pengar?

Det är bara de som bor i elområde 3 (Mellansverige) och elområde 4 (södra Götaland) som får elstödet. Och till en början också bara privatpersoner, inte företag.

De som bor i elområde 2 (södra Norrland) och elområde 1 (norra Norrland) får inget elstöd alls.

Men både de som bor i lägenhet, i villa eller som äger ett fritidshus får pengar.

Hur blir det för dem som sålt under året?

Torsdagen den 17 november i år är det magiska datumet som gäller för den som sålt eller köpt en bostad.

Den som stod på elnätsavtalet för en elanläggning då kommer att få stöd för elanläggningen. Den som inte gjorde det blir utan.

Enligt Svenska kraftnät är datumet satt utifrån den tidpunkt då Energimarknadsinspektionen fattade sitt beslut. Det var den 16 november, och brytpunkten sattes till dagen efter.

Hur blir det med dem som inte har eget abonnemang?

En del fastighetsägare, som vissa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, har tecknat gemensamma elavtal för alla lägenheter i huset. Där har de boende inte egna elavtal med något elbolag.

Då går enligt Svenska kraftnät stödet till bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. Hur stödet sedan ska föras vidare till de enskilda hyresgästerna eller bostadsrättshavarna är något som då får förhandlas mellan de boende och hyresvärden eller föreningen, uppger Svenska kraftnät.