Färre getingar – trots getingsommar

Sommaren 2022 förutspåddes bli en riktig getingsommar. Men än så länge är det ovanligt få getingar – något som förbryllar experten.

Getingsommaren 2022 verkar utebli. Arkivbild.
Getingsommaren 2022 verkar utebli. Arkivbild.

-Hittills har getingarna dykt upp och varit extra aktiva i tvåårscykler. Men fenomenet getingsommar kan vara på utdöende. Sedan 2020 verkar getingarna ha minskat i antal. Då bröts också mönstret med getingsomrar vartannat år:

- 2020 skedde något vi aldrig varit med om tidigare. Vi förutspådde en riktig getingsommar men i stället såg vi jättelite getingar, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Färre överallt

- Fram tills dess hade vi haft väldigt tydliga toppar och dalar vartannat år. Nu bröts det mönstret totalt, säger Håkan Kjellberg.

En annan märklig omständighet är att getingarna tycks bli färre i hela Sverige:

- Tidigare har vi haft färre getingar i vissa regioner i landet samtidigt som de varit fler i andra. Nu är det i stället jämnt låga nivåer i hela landet.

Även 2022 borde enligt statistiken bli en getingsommar. Håkan Kjellberg säger att den tydligaste ökningen av getingar brukar komma just vecka 28, alltså denna vecka.

Ingen explosion

- Det borde vara en topp i år. Vi ser visserligen att getingarna är något fler men det är långt ifrån en getingexplosion i landet.

Han tillägger att det är först efter sommaren man verkligen vet hur utfallet blir.

Vad getingdippen beror på vet man inte säkert. En teori är att en kall, torr vår kan ha påverkat getingarna negativt. Sjukdomar är en annan teori.

- Men det är osannolikt. Vi har cirka 20 getingarter i Sverige och att alla arters drabbas av en sjukdom samtidigt är inte troligt, säger Håkan Kjellberg.

Naturen läker

Han tycker att det är för tidigt att säga om getingen är hotad på lång sikt:

- Naturen brukar vara duktig på att läka sig själv och vi vet ju inte anledningen till förändringarna.

TT: Kan vi göra något för att hjälpa getingarna på traven?

- Ja, man ska bara ta ner getingbon som stör. Låt bon som inte stör vara kvar, säger Håkan Kjellberg.

Vivvi Alström/TTGetingsommarTTTT

Getingar är rovdjur som äter insekter som annars äter upp våra odlingar. De pollinerar också.

Getingsommar innebär att ett år med många getingar följs av ett år med få getingar.

2020 och 2022 borde rent historiskt blivit getingsomrar. 2020 var getingarna ovanligt få. Än så länge är de få i år också.

En teori till tvåårscyklerna är att ett år med många getingar leder till hög konkurrens om mat och boplats – och att färre getingar överlever till nästa år.

Getingsomrar är inte unika enbart för Sverige. Även forskare i andra länder har sett att getingar dyker upp i tvåårscykler.

Källor: Anticimex, Artdatabanken