Rektor vägrade lämna barn till pappan – döms för tjänstefel

En skola i Uppsala vägrade lämna ut ett barn till sin pappa. Nu döms rektorn för tjänstefel som litade på mammans uppgifter utan att kontrollera om de stämde, skriver Upsala Nya Tidning (UNT).

En rektor på en skola i Uppsala har dömts för tjänstefel efter att felaktigt ha vägrat lämna ut ett barn till sin pappa.
En rektor på en skola i Uppsala har dömts för tjänstefel efter att felaktigt ha vägrat lämna ut ett barn till sin pappa.

När en pappa kom för att hämta sitt yngre barn på en skola i Uppsala, fick han höra av rektorn att det bara var mamman som fick hämta barnet, efter beslut av socialtjänsten.

Rektorn hävdade att hen fått information direkt från socialtjänsten, vilket senare visade sig vara felaktigt då det var mamman som lämnat den uppgiften till rektorn – något beslut som hindrade pappan från att hämta sitt barn i skolan fanns inte.

Enligt UNT uppstod tumult på skolgården i samband med att pappan nekades, som slutade med att skolpersonal lyfte ut barnet ur pappans bil och tog med barnet in i skolan igen. Senare hämtades barnet av sin mamma.

Tingsrätten bedömer handlingen som olaglig och dömer nu rektorn, som har nekat till brott, för tjänstefel och som tvingas betala 50 dagsböter.

Rätten slår fast att agerandet utgjort myndighetsutövning och att rektorn har varit oaktsam, i lagens mening, men utan uppsåt att begå brott, skriver tidningen.

Enligt rätten hade det varit "självklart och naturligt" att kontrollera direkt med socialtjänsten om det verkligen fanns ett beslut.