Nyfödd tvingades byta blod

Lydia art
Lydia art

Omkring var femtonde gravid kvinna är Rh-negativ och de flesta vet inte ens om det innan barnmorskan tar ett blodprov i vecka 8-12. När Familjelivsmedlemmen Lydia väntade sitt första barn, Wilgot, visade ett blodprov att hon tillhörde blodgrupp Rh-negativ. Hon fick höra att det inte var något fara och funderade inte så mycket på det. För de flesta Rh-negativa gravida kvinnor uppstår inga problem, men det kan bli så att mammans kropp bildar antikroppar som gör att det kan uppstå blodbrist hos fostret. I värsta fall kan man tvingas göra en blodtransfusion på fostret i magen.
Lydias graviditet gick bra och efter förlossningen fick hon en spruta med ett så kallat immunoglobin som skulle skydda henne från att bilda antikroppar vid en framtida förlossning. Trots sprutan med vaccination uppstod komplikationer när Lydia något år senare blev gravid med Svea, vilket är väldigt ovanligt.
- Överläkaren sa att det hände ett par gånger varje år, men någon mer förklaring fick jag inte, säger Lydia.
Blodprov visade att Lydia hade börjat bilda antikroppar och medan graviditeten fortskred så steg antikropparna. Lydia blev tvungen att lämna blodprov varannan vecka.
-Då blev jag orolig, så jag sökte på Familjeliv och hittade fler i samma situation. Det var jätteskönt att hitta andra att prata med, säger Lydia.
När Lydia var i vecka 31 hade antikropparna stigit så mycket att läkaren ville göra ett flödesultraljud för att kontrollera om det påverkade fostret.
Flödesultraljudet visade att barnet inte var påverkat – ännu – men Lydia blev tvungen att åka till Akademiska sjukhuset i Uppsala en gång i veckan för kontroller. Vid varje besök skulle hon ha med sig en packad väska, ifall hon skulle bli igångsatt. I vecka 35 visade flödesultraljudet att det var risk för blodbrist hos fostret och några dagar senare blev Lydia igångsatt. Då hade hon fått reda på att Svea skulle bli tvungen att byta blod efter förlossningen.
-Hur skulle det bli när hon kom ut, skulle jag få hålla henne eller skulle de ta henne direkt?
Förlossningen gick bra och efter att barnmorskan tagit ett prov från Sveas navelsträng fick hon komma till sina föräldrar. Först ett dygn senare var det dags för Sveas blodbyte.
-De la henne på en bädd och gick in med nålar genom navelsträngen för att byta blod. Det tog två timmar. De hade förklarat att det inte var farligt, så vi kände oss trygga, men det syntes efteråt att hon var påverkad, säger Lydia.
Blodbytet gick problemfritt och idag är Svea en glad liten tjej. Hon fick gå på extra kontroller de första månaderna, men räknas nu som frisk. Däremot är risken stor att det blir komplikationer om Lydia blir gravid igen. Det kan till och med handla om att man måste göra en blodtransfusion på fostret i magen.
-Vi är glada för de barn vi har, men vill gärna ha ett till. Helst vill vi ha fyra barn, men vi tar en i taget. Den största anledningen till att jag känner ett sorts lugn trots allt, är min tro på gud. Jag litar på att gud tar hand om oss, säger Lydia.


Rh-negativt oftast ofarligt
Om en Rh-negativ kvinna väntar ett Rh-positivt barn och dessa olika typer av blod blandas finns det en liten risk att mammans kropp bildar antikroppar mot barnets blodgrupp. Om mamman blir gravid igen kan antikropparna angripa fostrets röda blodkroppar. De röda blodkropparna förstörs då och konsekvenserna kan bli väldigt allvarliga, bland annat kan det leda till blodbrist hos fostret.

Vad är Rh-negativ?
Alla gravida kvinnor får lämna ett blodprov som visar vilken blodgrupp de har. De allra flesta, cirka 85 procent, kan förenklat sägas tillhöra en blodgrupp som kallas Rh-positiv. De övriga benämns Rh-negativa.

Vad innebär det om man är gravid?
För den som är gravid för första gången innebär det oftast bara ett par extra blodprov under graviditeten.
-Generellt finns det inga risker för kvinnor som är gravida för första gången, såvida de inte fått en blodtransfusion, gjort abort eller fått missfall, säger Ian Milsom, som är professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Lydia Axelsson

Namn: Lydia Axelsson
Signatur på Familjeliv: Happiest
Familje: Gift med Emanuel, barnen Wilgot snart 3 år och Svea 10 månader.

Vad händer efter förlossningen?
När barnet fötts tas ett blodprov för att kontrollera om barnet är Rh-negativt eller Rh-positivt. Om barnet har samma blodgrupp som mamman, alltså Rh-negativt händer inget mer. Om barnet däremot är Rh-positivt finns det en risk att mammans kropp bildar antikroppar och därför får mamman en spruta med immunoglobin som ska förhindra en immunisering.

Vad betyder immunisering?
Om mamman inte får immunoglobin och utvecklar en immunisering, kan det innebära risker vid nästa graviditet. Mammans kropp bildar då antikroppar som ger sig på barnets blodkroppar, vilket kan leda till blodbrist hos fostret. Om fostret drabbas av blodbrist kan man behöva sätta igång förlossningen i förväg och eventuellt byta barnets blod efter förlossningen. Vid allvarliga fall kan det utföras en blodtransfusion på fostret redan i magen.

Är det farligt att vara Rh-negativt?
-Man ska inte behöva vara orolig, vi en bra organisation som tar hand om det i Sverige. Idag är det ovanligt med komplikationer, det var vanligare för 40 år sedan när jag började som gynekolog. Om man har fått sprutan är det mycket ovanligt att man får problem. Det ska inte vara något hinder för en Rh-negativ kvinna att få de barn hon vill, men det kan alltid finnas enskilda fall med speciella omständigheter, säger Ian Milsom.

Hur får fostret sin blodgrupp?
Blodgruppen ärvs från föräldrarna. Rh-faktorn är en undergrupp till våra blodgrupper (A, B, AB och 0). Om mamman är Rh-negativ och pappan Rh-positiv finns det 50 procents risk att barnet blir Rh-positivt. Om båda föräldrarna är Rh-negativa får barnet samma faktor. Om båda föräldrarna är Rh-positiva finns möjligheten att barnet blir antingen Rh-negativt eller positivt.

Faktagranskad av Ian Milsom, som är professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Hitta fler Rh-negativa Familjelivsmedlemmar i forumet.