fertinova

om det inte tar sig med heminsemination så åker ja till fertinova i åbo och gör insemination så ser min plan ut