Vi har valt solcellsföretag!

Ni som läste mitt förra inlägg vet ju att vi jämfört företag som säljer solceller och vi valde att tillslut gå vidare med företaget Solceller Stockholm. Vi känner oss riktigt glada och installationsdatum är satt till den 14:e Januari!Lite mer information om solceller:Solceller har funnits sedan 1960-talet då man tog fram solceller för att kunna producera den elektricitet som rymdfarkosterna förburkade. Därefter så har utvecklingen gått sakta framåt för att använda solceller på jorden för att producera elektricitet, vilket från början var en mycket kostsam process. Idag så har man lärt sig att använda kostnadseffektivt material då man tillverkar solceller vilket har lett till att man idag kan massproducera solceller till priser som även privatpersoner kan klara av. Det finns olika typer av solceller men de vanligaste är kiselsolceller. Dessa tillverkas av plast, glas och aluminium men innehåller också en liten del skadliga ämnen som silver, bly och tenn, vilket är tungmetaller som kan påverka miljön. Även om solceller inte släpper ut några farliga avfall i samband med att man producerar el så gäller tyvärr inte samma sak vid tillverkningen av solceller. Solceller produceras ofta i länder där fossila bränslen är vanliga vilket innebär att tillverkningen av solceller inte är miljövänligt. Man brukar räkna med att det tar 4-5 år av användning av solceller innan det jämnar ut sig med de klimatutsläpp som tillverkningen har bidragit till. En solcell har en yta på cirka 1 m x 1,6 meter och kan vanligtvis producera cirka 240 upp till 300 watt per timme. För en solcellsanläggning på 5 kW så krävs det cirka 15 solpaneler, vilket tar upp en yta på cirka 24 kvadratmeter, vilket kan skilja beroende på vilken typ av solceller man väljer. För att ut maximal effekt av sina solceller så ska de installeras på ett tak som vetter mot söder och som har en lutning på mellan 20-60 procent. Man kan installera sina solceller genom en ställning som korrigerar lutningen på solcellerna. En solpanel består av en framsida och en baksida. Framsidan består av glas och belyses av solens strålar. Mellan framsidan och baksidan så bildar bestrålningen en elektronisk spänning som fångas upp av en metallkabel, som seriekopplas mellan alla solpaneler. Denna metalkabel för sedan den likström som bildas till en växelriktare som i sin tur omvandlar likströmmen till växelström, som sedan direkt kan användas av din fastighet. Solpanelerna har en livslängd på minst 25-30 år vilket innebär att om du investerar i en solcellsanläggning så kommer du att kunna producera elektricitet under en lång tid framöver. Solpanelerna är helt underhållsfria under denna tid, du behöver bara sopa av snön under vintertid, eller löven under hösten, för att erhålla maximal effekt från dina solceller. När du köper solceller för att producera egen elektricitet från solenergi så får du garantier som innebär att du kan vara säker på att dina solceller kommer att producera elektricitet i minst 25 år, med en högsta effektförlust på 15-20 procent. Det gör att en investering i solceller är både tryggt och lönsamt.