Hur ofta ska barn ha playdates när de är små?

Har ofta funderat på hur ofta barn ska ha playdates när de är i förskoleålder och tidig skolålder. Vad är lagom, för mycket, för lite? Mycket ska gå ihop. Det ska finnas tid till aktiviteter, lugn familjetid hemma med enbart familjen (viktigast av allt tycker jag och den tiden vill jag ha mycket av) och så givetvis tid till sina vänner. När barnen är små räcker det ganska bra med den tiden de får på förskolan/skolan med sina vänner tycker jag. När de blir äldre förändras detta givetvis. För min äldsta dotter Antonia började playdates med hennes vänner då hon var drygt 3 år gammal. För min yngsta Sasha har det just startat, hon började då hon var 2 år och 9 månader och mer än redo.I den åldern räcker det med en gång varannan vecka ungefär tycker jag. Antonia som har börjat i förskoleklass och har ett större behov och ork tycker jag två gånger i veckan är lagom. En gång hemma hos henne, en gång borta. Vissa veckor en gång, vissa en extra och vissa inte alls. Det är svårt att hitta en bra balans men man känner när man har hittat den. Det gäller inte bara att barnen är glada, det handlar om en själv också. Dessutom vill barn ofta ta på sig mer än de egentligen ska göra eller orkar. Då missar de alla andra viktiga bitar och det är upp till oss föräldrar att dra i handbromsen tycker jag. Det är tråkigt att behöva säga nej men det behövs göras, ofta till och med. Förmodligen mer ofta i takt med att de blir äldre......