40 % av kvinnor i fertil ålder har små eller inga järnförråd – är du en av dem?

Järnbrist är den vanligaste näringsbristen i världen och så många som 40 % av kvinnor i fertil ålder är drabbade. Ett vanligt symtom på järnbrist är trötthet som för individen kan vara jobbigt att leva med. Som tur är finns det idag effektiva järntillskott som gör att kvinnor som behöver mer järn i kosten på ett enkelt sätt kan komplettera maten med järn samtidigt som magen skonas.

Kvinnor i fertil ålder tillhör en av de grupper som riskerar att drabbas av järnbrist. För några år sedan visade en uppmärksammad studie gjord i Danmark att så många som 40 % av kvinnor i fertil ålder hade mycket små eller inga järnförråd. Och det finns ingen anledning att tro att det ser bättre ut i Sverige.

Vad är orsaken till att så många är drabbade?

Den vanligaste orsaken anses vara att förlusterna av järn via menstruationer är större än den mängd järn som kvinnan får i sig via maten. På grund av just menstruationer har kvinnor en betydligt större risk att drabbas än män.

Tecken på järnbrist

Med tanke på att järn behövs för bildningen av röda blodkroppar som behövs för att kroppen ska syresättas är det inte konstigt att trötthet är ett vanligt tecken på järnbrist. Tröttheten, som också kallas fatigue, kan yttra sig som en stor utmattning eller som en trötthet som inte blir bättre av att man vilar. Andra vanliga symtom är myrkrypningar i benen samt svårigheter att koncentrera sig.

Enkelt att komplettera kosten med järn

Lyckligtvis finns sedan ett par år tillbaka Sideral Forte® som är den senaste generationens järntillskott och som gör det enklare än någonsin tidigare att berika kosten med järn. Sideral Forte® är nämligen utrustat med ett fetthölje som gör att upptaget i tarmen blir betydligt mer effektivt jämfört med vid intag av vanligt järnsulfat som vanliga järntabletter består av. Och utöver det så bidrar fetthöljet även med att din tarm skyddas från kontakt med järnet som genom att reta tarmen kan orsaka magbesvär av olika slag. Tål du inte vanliga järntabletter så finns det därför en god chans till att du tål Sideral Forte®!

Hur vet jag om jag behöver komplettera min kost med järn?

Det bästa sättet att ta reda på storleken på järnförråden är genom ett blodprov. Analysen heter ferritin och är det enda provet som kan mäta järnförrådens storlek. Det är ett vanligt rutinprov på vårdcentralen och har du under 30 i ferritinvärde så kan det betyda att du behöver öka ditt järnintag.

Läs mer om Sideral Forte®här!

Referenser:

1. Wesström J. Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott. Läkartidningen, 2015

2. Fabiano et al. Ex Vivo and in Vivo Study of Sucrosomial® Iron Intestinal Absorption and Bioavailability Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2722.

3. Elli et al. Nutrients 2018, 10, 330.

I samarbete med Renapharma