9 tecken – på att barnens mor- eller farförälder är narcissist

En mor- eller farförälder som har narcissistiska drag är ofta svår för barnbarnen att bonda med. Relationen kan vara konfliktfylld även mellan er vuxna, något som kan föras över på barnen. Här är 9 tecken att hålla utkik efter – och hur du hanterar narcissisten.

Är barnens farmor narcissist?
Är barnens farmor narcissist?

Barnens mor- och farföräldrar kan spela en stor roll i ditt barns utveckling. Tyvärr är det inte alla som kommer bra överens med mor- och farföräldrarna. En konfliktfylld relation kan lätt föras över även på barnen.

– Sådana mor- och farföräldrar bryr sig ofta väldigt mycket om hur de är och verkar inför omvärlden. Allt de gör handlar om att sätta strategier för sin kontroll över hur folk uppfattar dem, säger Amber Claudon, beteendevetare på Lightfully Behavioral Health i USA och fortsätter:

– Och det är precis det som gör det så svårt att identifiera om du har att göra med en mor- eller farförälder som är narcissist.

9 tecken på att mor- eller farföräldern är narcissist

Här är Amber Claudons nio varningsflaggor för att skilja ut någon med narcissistiska personlighetsdag.

1. Hen har svårt att få en genuin kontakt med barnbarnet

De ses inte så ofta och när de väl ses verkar mor- eller farföräldern inte särskilt intresserad av att lära känna sitt barnbarn.

2. Hen har övergripande brist på empati

Mor- eller farföräldern verkar inte bry sig särskilt mycket om hur barnbarnet mår.

3. Hen ställer krav på barnbarnen att respektera dem

Narcissistiska släktingar som mor- och farföräldrar har överdrivna krav på barnbarnen att respektera dem. Även om relationen är mycket vag, eftersom de kanske inte ses så ofta.

4. Hen underminerar din auktoritet inför barnet/barnen

Mor- eller farföräldern trycker ner dig inför barnen, kanske genom att förlöjliga dig eller prata illa om dig eller din partner inför barnen.

5. Hen försöker utmana ditt sätt att stötta ditt barn

Mor- eller farföräldern förlöjligar eller ifrågasätter ditt sätt att stötta dina barn i fråga om drömmar, ambitioner och livsstil.

6. Hen visar tydliga tecken på favorisering av något av barnbarnen

En mor- eller farföräldrar som är narcissistisk är noga med att lyfta människor och nära och kära som stämmer in på deras egen uppfattning om hur saker och ting ska se ut. Därför är det vanligt att de favoriserar något barnbarn som de tycker "lever upp" till de höga kraven.

7. Hen försöker på olika sätt utmana er familjs värderingar

En narcissist är mycket upptagen med hur saker och ting ska göras, och vill att dennes egen världsbild ska dominera i en familj.

8. Hen kontrollerar er med pengar, gåvor och resor

Ett sätt för en narcissistisk mor- eller farförälder att få "kontroll" över familjens umbäranden är genom gåvor, resor och pengar. Det är ett sätt att kunna styra vad familjen tar sig för.

9. Hen skapar obalans eller dålig stämning mellan dig och din eventuella partner

Narcissister kan skapa obalans i andra relationer genom att tvinga folk i närheten att ta ställning för eller emot.

Viktigt att du sätter gränser och föregår med gott exempel för ditt barn

I en dålig relation med barnets mor- eller farförälder behöver du som förälder vara tydlig och sätta gränser. Det viktigaste av allt är att du själv är den som styr barnets uppfattning om hur en hälsosam relation kan se ut.

Amber Claudon har några saker du kan tänka på som förälder.

1. Diskutera gränssättning med ditt barn

Lär barnet att sätta gränser för sig själv genom enklare medel. Få dem att lära sig stå på sig och inte bli "indragen" i andras konflikter.

2. Visa hur ovillkorligt kärlek ser ut

Ovillkorlig kärlek betyder precis det som ordet antyder: kärleken och er relation har inga villkor. Du älskar ditt barn oavsett.

3. Sätt vissa gränser i hur barnet umgås med narcissisten

Är det så att mor- eller farförälderns dåliga beteende är riktigt illa kan du till exempel börja med att styra det så att barnet bara träffar hen på offentliga platser.

4. Lär dig bestämma för dig själv när det är dags att gå

I en konfliktfylld relation är det bra att sätta gränser även för dig själv och vad du tycker att er familj ska behöva utstå.

Källa: Parents.com