Barn med cancer räknar ned till sista behandlingsdagen – inte till julafton

Julafton är för många barn i Sverige en högtid att längta efter under hela året. Men för cirka 370 barn – varje år – är den dag som de längtar efter mest av allt den sista dagen i deras cancerbehandling.

Några barn räknar ned till julafton, andra räknar ned till sin sista behandlingsdag.
Några barn räknar ned till julafton, andra räknar ned till sin sista behandlingsdag.

Tack vare forskning överlever idag cirka 85 procent av de barn som drabbas av cancer, men vägen dit är lång och sjukhusbesöken många. Därför vill Barncancerfonden med hjälp av kampanjen “Längtan Är Stor” uppmärksamma barns längtan efter deras sista behandlingsdag.

Vissa barn tar ett steg in i ett friskare liv – för andra barn är det inte så

Om Barncancerfonden

Barncancerfonden är en organisation som arbetar för att bekämpa barncancer och dess konsekvenser, och för att varje barn och familj ska leva ett gott och långt liv.

Barncancerfonden finns över hela landet genom regionala föreningar som ordnar middagar, högtidsfiranden och andra insatser på sjukhuset.

Mer information hittar du här.

Familjeliv har pratat med Henrietta Thyresson Stenqvist, enhetschef på Barncancerfonden. Hon berättar att barnets längtan och vad som sker efter den sista behandlingsdagen ser olika ut beroende på hur diagnosen ser ut:

– Vad som händer efter den sista behandlingsdagen varierar från fall till fall, och beror på vilken typ av barncancerdiagnos barnet har och hur behandlingen gått. Alla barn och familjer längtar efter att behandlingen ska ha gjort barnet friskt och att den svåra perioden ska vara över, men den sista behandlingsdagen kan också betyda att det inte finns någon behandling som fungerar och att barnet inte kommer att överleva, säger hon och fortsätter:

– Vissa barn tar efter avslutad behandling ett första steg in i ett friskare liv. För andra barn är det inte så. Hos vissa barn upptäcker man nya komplikationer efter behandlingen, vilket gör att resan mot att blir frisk blir längre. I vissa fall får familjer beskedet att barnet inte längre går att bota. I vissa fall får barnet lindrande vård i livets slutskede och familjen förbereder sig för att ta farväl.

Olika behandlingstider beroende på cancerform

Hur långa behandlingstiderna är varierar även det från fall till fall, och olika cancerformer förekommer i olika åldrar:

– Några cancertyper drabbar små barn medan andra drabbar äldre barn och tonåringar. I snitt pågår en behandling i två år, men det är väldigt svårt att säga hur lång tid då det beror på diagnos, tillstånd och typ av behandling, säger Henrietta Thyresson Stenqvist.

Barncancerfonden stöttar barn och familjer som drabbats av cancer

När ett barn insjuknar i en cancersjukdom erbjuder Barncancerfonden samtalsstöd med leg- psykoterapeuter till de familjer som är drabbade, samt samtalsgrupper för föräldrar och syskon där de kan prata med personer som har liknande erfarenheter. Organisationen anordnar även läger och konferenser för kunskapsdelning och gemenskap, samt konsultsjuksköterkor som syskonstödjare på alla barncancerkliniker och på Lilla Erstagården i Nacka i Stockholm, där barn och familjer kan få stöttning.

Barn som behandlas eller behöver vistas mycket på sjukhus under juletider, hur firar de jul?

– Många cancersjuka barn kan inte fira jul eller vara med på några större sociala sammanhang, eftersom tiden på sjukhus eller ökad infektionskänslighet från behandlingen gör det omöjligt att umgås med andra. Alla barncancerkliniker ordnar en trevlig stund för barnen och familjerna på julafton tillsammans med föreningen, ofta har Tomten lämnat paket till barnen, berättar Henrietta Thyresson Stenqvist och tillägger:

– Barncancerfonden anordnade i december en digital vinteravslutning för alla barn i skolåldern som är under behandling för cancer eller som har avslutat sin behandling, och deras syskon och föräldrar.

Så kan du göra för att stötta Barncancerfonden

Hur kan man göra för att stötta Barncancerfonden i jul och alla andra dagar under året?

– Det finns flera sätt att stötta barn med cancer, deras familjer och omgivning. Genom att bli barnsupporter och månadsgivare bidrar man till den livsviktiga forskningen och stöd till de barn och familjer som drabbas av barncancer. Gåvan bidrar till att drabbade kan överleva och få ett gott liv, säger Henrietta Thyresson Stenqvist.

– Man är också alltid varmt välkommen att höra av sig till sin förening och engagera sig ideellt. Det finns många sätt att bidra till kampen mot barncancer, och vi behöver vara många i arbetet!

Här kan du se Barncancerfondens kampanj "Längtan Är Stor"

Pojken i filmen heter Nadim, är 7 år och behandlas för leukemi.