Bebisar födda under pandemin presterar sämre i tester

Coronapandemin påverkar barnens första år negativt, visar studie.

Coronapandemin har påverkat vår yngsta generation negativt, visar studie.
Coronapandemin har påverkat vår yngsta generation negativt, visar studie.

Bebisar som fötts under pandemin visar senare utveckling än barn födda innan pandemin. Framför allt är det den sociala utvecklingen samt motoriken som verkar ha påverkats av pandemin. Vad beror orsaken på? Det spekulerar forskarna i.

Verkar inte ha påverkats under fosterstadiet

Bebisar som föds av mammor som genomgått en virusinfektion under sin graviditet presterar ibland sämre på tester när de är 6 månader gamla. Därför har man också varit orolig att en coronainfektion hos en gravid kan påverka bebisen i magen.

Enligt de studier som gjorts verkar inte covid-19 under graviditeten vara orsaken till att barnen visar på senare utveckling – forskarna har istället dragit en annan slutsats.

Stressen kan ha påverkat mammorna och barnen

När en studie i USA genomfördes för att jämföra en grupp barn som fötts innan pandemin, och en grupp barn som fötts efter pandemin, kom man fram till att barnen visade på små, men tydliga, skillnader. "Pandemibarnen" presterade sämre på de tester som mäter barnens sociala utveckling och motoriska förmågor vid sex månaders ålder. Detta jämfört med barn som föddes innan pandemin när de undersöktes i samma ålder.

Forskarna tror att bebisarna snarare har påverkats av mammornas stress under början av graviditeten.

Läs också: Alla födande på förlossningen i Göteborg har covid-19

Bebisarna växte upp i annan social miljö

Forskarna lyfter också möjligheten att pandemins restriktioner påverkat barnens sociala miljö och den kontext de fötts in till. De menar också att de skillnader som visats i utvecklingen inte nödvändigtvis kommer fortsätta synas när barnen blir större.