Bevisat: Jordnötter till små barn motverkar allergi

Hur är det nu: ge – eller inte ge – jordnötter till små barn? En ny stor studie visar att tidig introduktion till jordnötter i barns kost minskar risken för allergi.

Introducera jordnötter till små barn visade sig vara effektivt mot jordnötsallergi.
Introducera jordnötter till små barn visade sig vara effektivt mot jordnötsallergi.

otAtt tidigt introducera jordnötter i små barns kost kan motverka allergi mot baljväxten, enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

I den amerikanska studien följde forskarna 146 jordnötsallergiska barn, 0–3 år gamla, under två och ett halvt år. 96 av dem fick ett pulver med jordnötsprotein varje dag, motsvarande sex jordnötter, medan resten i en kontrollgrupp fick havremjöl.

Mängden jordnötspulver ökades gradvis under undersökningens gång, vilket ökade toleransen hos flera av barnen, enligt forskarna.

Barnen i testgruppen började tåla jordnötter

Sex månader efter studien visade det sig att 20 av barnen som gavs jordnötspulvret inte längre fick någon allergisk reaktion, jämfört med kontrollgruppen där detta bara sågs hos ett barn. Barnen tålde då en dos av pulvret motsvarande 16 jordnötter.

Ju tidigare introduktion – desto bättre

Ytterligare 20 av barnen klarade av en större mängd jordnötter än tidigare efter sex månader. Tydligast effekt såg forskarna hos de yngsta barnen under ett år och de drar därför slutsatsen att tidiga insatser kan ge bäst möjlighet att motverka allergi.

Det är dock inte säkert att studien återspeglar hur barnens kroppar reagerar under verkliga förhållanden, men det finns tidigare studier som har visat på liknande resultat.

Jordnötsallergi utvecklas i barndomen

Jordnötsallergier växer ofta fram i barndomen och drabbar cirka två procent av barnen i västländer, enligt studien. Allergin kan leda till reaktioner som klåda i munnen eller svullnad runt ögonen, på läpparna, i näsan och i halsen. I värsta fall kan de vara livshotande och kräva vård.

Enligt forskarna har försöken genomförts under noggrann medicinsk övervakning och adrenalininjektioner gavs till 21 barn.