Forskare: Coronavaccination minskar risken för fler mutationer

Vaccinerade familjemedlemmar gynnar de som inte är immuna mot covid-19 – det visar en studie vid Umeås universitet.

Coronavaccination minskar risken för smittspridning inom familjen.
Coronavaccination minskar risken för smittspridning inom familjen.

Att personer som vaccinerat sig mot covid-19 har ett gott skydd mot sjukdomen har visat sig i flera studier. Men om samma personer bidrar till smittspridning eller ej har det inte studerats på i samma utsträckning. Nu har forskare vid Umeås universitet genomfört en studie i frågan och kommit fram till att vaccination även gynnar personer i ens närmsta krets:

– Resultaten talar starkt för att vaccination inte bara är viktigt för att skydda sig själv, utan också för att minska smittspridningen, inte minst inom familjen som är en av de miljöer där viruset sprids mest, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet till forskning.se.

Lägre risk att bli smittad av covid-19

Studien uppmärksammade att familjemedlemmar utan immunitet mot covid-19 löpte hela 45-97 procent lägre risk att bli smittade och allvarligt sjuka i viruset. Smittorisken berodde på hur många övriga i familjen som antingen fått två doser vaccin mot covid-19 eller redan haft infektionen, och ju fler familjemedlemmar som var immuna desto mindre var risken att som icke immun bli smittad i den miljön.

Mindre risk för nya mutationer

– Genom att vaccinera sig och därmed hålla tillbaka smittspridningen minskar man inte bara risken att fler blir allvarligt sjuka, utan också risken att nya mutationer av viruset ska uppkomma och få fäste, säger Peter Nordström.