I Sverige föds flest barn fattiga – i hela Norden

Sverige är ledande i EU vad gäller skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda – det visar nya siffror från Rädda barnen.

Sverige i topp bland EU-länder vad gäller skillnaden i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda.
Sverige i topp bland EU-länder vad gäller skillnaden i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda.

Av alla EU-länder ligger Sverige i topp vad gäller skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda, enligt en ny rapport från Rädda Barnen.

Hur mäter man fattigdom?

Rädda barnen har använt det vanligaste relativa fattigdomsmåttet “Låg Ekonomisk Standard", LES, som visar hur många som lever i hushåll med en disponibel inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet.
EU kallar samma mått för ”at risk of poverty” och kan betraktas som EU:s officiella fattigdomsdefinition.
Rädda Barnen använder även måttet, "Låg Inkomststandard", LIS, som beskriver hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader för bland annat mat.

Barn där minst en av föräldrarna är född utanför Sverige löper större risk att växa upp i socioekonomisk utsatthet, närmare bestämt 43,5 procents risk. Den siffran går att jämföra med 7,3 procent för barn som har föräldrar som båda är födda i Sverige.

– Jag tycker att Sverige fatalt misslyckats när föräldrars ursprung spelar så stor roll för barns uppväxtvillkor. Här finns ett stort systemfel som får enorma konsekvenser för barn här och nu, men det riskerar även att påverka deras möjligheter livet ut, säger Maria Frisk, Sverigechef på Rädda Barnen, i ett pressmeddelande.

Rapporten pekar på skolsegregation och en problematisk bostadsmarknad som innebär att de med lite pengar oftast behöver betala höga hyror för sina bostäder, som orsaker till den stora skillnaden i Sverige. Till grund ligger också att Sverige är bland de EU-länder där löneskillnaden ökat mest sedan 2007.

Större risk att växa upp i barnfattigdom i Sverige

Det är inte bara när det gäller skillnaden i barnfattigdom mellan olika barn där Sverige sticker ut, utan också vad gäller risken att växa upp i fattigdom som barn. Jämfört med våra nordiska grannländer Danmark och Finland, är det procentuellt en större risk att ett barn i Sverige växer upp i barnfattigdom. I Danmark är barnfattigdomen 13,2 procent och därmed lägst i hela EU. Därefter följer Finland på 14,3 procent, medan Sverige ligger på 23,1 procent.

– Det är dags att skaka av oss den skeva självbilden av Sverige som ett land där alla barn växer upp med samma förutsättningar. Trots att vi har en lång historia av kamp för mänskliga rättigheter och jämlikhet så är Sverige sämst i Norden på relativ barnfattigdom, säger Maria Frisk.

Sverige saknar strategi för att minska barnfattigdom

Enligt Rädda Barnen saknar Sverige en strategi för att minska socioekonomisk utsatthet och social exkludering, detta trots att problematiken som rapporten lyfter fram har uppmärksammats flera gånger tidigare:

– Vi uppmanar regeringen att erkänna att mer behöver göras för att skapa goda chanser för barn att växa upp i ekonomisk trygghet. Regeringen behöver visa på transparens och engagemang för att minska klyftorna och följa den barngaranti som EU röstat igenom, säger Maria Frisk.