Larmet: Varannan lärare utsatt för våld av elever

Hot och våld är vardagsmat för många lärare runt om i landet, visar en ny rapport från Lärarförbundet.

Varannan lärare vittnar om hot och våld från elever i skolan.
Varannan lärare vittnar om hot och våld från elever i skolan.

Varannan lärare har blivit utsatt för fysisk våld av elever i skolan – det visar en ny rapport från Lärarförbundet. Rapporten pekar också på att var fjärde lärare som varit med i undersökningen har mottagit kränkande eller nedvärderande sägningar från föräldrar.

Från forumtråden:

"Sonens skola är inte klok!"

För att komma till forumtråden och kommentera, klicka här.

– Hot och våld är skrämmande vanligt, skriver Lärarförbundet i ett pressmeddelande.

Var femte lärare vill lämna yrket

Att lärare blir utsatta för fysisk våld av elever och kränkande ord från föräldrar skapar otrygga förhållanden för i skolan. Var femte lärare som deltagit i undersökningen har funderat på att lämna läraryrket, enligt Lärarförbundet, som nämner fysiska skador, sömnsvårigheter, oro och ångest som konsekvenser av lärarnas situation.

Inte bara ett problem i utsatta områden

Lärarförbundet redovisar att hot och våld förekommer i alla typer av skolor – oberoende om den ligger i ett utsatt område eller ej.

– Det här är en problematik som går ut över alla – läraren och klasskamraterna, men också de elever som står för stöket och som därmed inte får den lärorika och lustfyllda skolgång de har rätt till, skriver Lärarförbundet i pressmeddelandet.

"Förödande konsekvenser"

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar på att resultatet i rapporten kan härledas till skolpolitiken:

– Det här visar vilka förödande konsekvenser det får för tryggheten och studieron när man sparar på skolan, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande i pressmeddelandet.

Därför kräver Lärarförbundet bland annat att staten ska ta över huvudansvaret för skolans finansiering och därmed tillföra de medel som behövs för att skapa trygghet och studiero för både lärare och elever. De kräver även att elever som behöver stöd i form av speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer måste få det.