Nu väntas nästa ekonomiska smäll – dyrare mat

Efter elen, nu väntar nästa prischock för hushållen – maten.

Nu väntas höjda priser på mat.
Nu väntas höjda priser på mat.

Framåt sommaren spår ekonomer att prisökningstakten för livsmedel ligger på uppemot fyra procent, mer än dubbelt så mycket som i dag.

Hittills är det egentligen bara elen och drivmedelspriserna som står för den kraftiga inflationstillväxten, som ligger på 4,1 procent i Sverige.

På fredag kommer nya siffror från SCB, för januari. Och någon lättnad är inte i sikte, tvärtom, nu väntas även andra vardagliga varor börja dra iväg i pris, spår bankekonomerna som följer inflationens alla spår.

Vältras över

Alla fördyringar som företagen har haft väntas den närmaste tiden vältras över på konsumenterna.

– Det väntas ske i ganska stor omfattning, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.

Hittills har matpriserna inte alls bidragit särskilt mycket till den högre inflationen, trots larmen från livsmedelsindustrin och lantbrukarna. I december låg prisökningstakten på livsmedel runt 1,6 procent. Och innan dess var uppgången betydligt mindre. Men till sommaren kan vi ha en helt annan bild.

– Vi räknar med fyra procent framåt sommaren, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

Bredare uppgång

Kollegan Wallström är lite försiktigare, kanske tre procents prisökningar på mat nämner han.

Även varor generellt väntas bli dyrare, enligt Isaksson.

– Det är envist höga transportkostnader. Och ju längre de ligger kvar, desto mer spiller det över på priserna i nästa led, säger han.

Wallström ser samma mönster. Han pekar på bland annat dyrare möbler, runt 4,5 procent i förväntad årlig ökningstakt i januari. Även kläder, resor, hotell och nöjesevenemang kan dra iväg när pandemins restriktioner nu släpper.

Elpriserna och i viss mån förmodligen drivmedelspriserna kommer att ha en motverkande effekt på inflationen framöver. Inte så att elektriciteten eller bensinen blir särskilt billig, men om priserna slutar öka eller faller tillbaka något så bidrar den inte till inflationen längre.

– Har vi tur toppade inflationen i december, säger Torbjörn Isaksson.

Haft fel

Men prognosmakarna har haft rejält fel i sina inflationsspådomar. De har ideligen tvingats skjuta på sina bedömningar när inflationen ska klinga av. Mot senare delen av 2022 lyder numera den nya prognosen där den nuvarande prisökningstakten ska stanna.

Så alltså, summa summarum om man ska tro ekonomerna: Elen och dyrare soppa i tanken har gjort sitt för inflationen för den här gången – nu tar andra varor över som inflationsdrivande kommande halvår.

– Inflationen kommer att ligga kvar på nära fyra procent fram till sommaren, säger Andreas Wallström.