Ormen - bästa partnermatchning

Orm
Orm

Bästa partnermatchningen för Ormen är:

* Tuppen

* Oxen