Tuppen - bästa partnermatchning

Hena
Hena

Bästa partnermatchning för Tuppen är:

* Oxen

* Ormen