Inte redo? Nu kan du frysa ägg i väntan på den rätta partnern

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Allt fler kvinnor väljer att frysa in äggen för att kunna senarelägga sin graviditet. Läs allt du vill veta om att frysa ägg här!

Fertilitetscentrum Stockholm är en del av IVF Sverige, Nordens största företag inom behandling av barnlöshet med provrörsbefruktning (IVF), och har mångårig erfarenhet av nedfrysning av obefruktade ägg. IVF Sverige är den enda privata aktören i landet där barn har fötts genom denna metod.

Frysa ägg – att senarelägga graviditeten

Det finns flera skäl till att man som kvinna väljer att frysa ned sina obefruktade ägg. Metoden som även kallas för egendonation eller social freezing kan tillämpas när kvinnan till exempel måste genomgå en medicinsk behandling för sjukdom eller att hon befinner sig i en social situation där hon önskar ha möjligheten att senarelägga en graviditet.

Gäller att börja tidigt

Ju yngre kvinnan är desto större chans att lyckas. Efter 35 år ser man en snabbare nedgång av såväl antalet ägg, som deras kvalitet och livskraft. I enlighet med de etiska riktlinjer som finns rekommenderar IVF Sverige att kvinnan bör vara under 38 år när infrysning av äggen sker. Om särskilt goda förutsättningar finns kan behandlingen utföras fram till att kvinnan har fyllt 40 år. Kvinnan ska använda sina ägg för befruktning och återförande före 45 års ålder.

Behandlingen inleds med att man utreder kvinnans förutsättningar för att hon sedan ska kunna genomgå hormonbehandling och slutligen ägguttagning. Äggen fryses sedan ned i flytande kväve till -196º.

Goda graviditetsresultat och forskning

IVF Sverige har genom sin klinik Fertilitetscentrum Göteborg genomfört en studie på 40 kvinnor som genomgick IVF-behandling. Hos varje kvinna frystes ett ägg. Kort därefter tinades det upp och befruktades med partnerns spermier. 80 % av de upptinade äggen överlevde och kunde mikroinjiceras. Av dem blev 73 % befruktade, varav 95% delade sig vidare till embryostadiet (det vill säga totalt 55% av de upptinade äggen.)

Av de 4 embryoåterföranden som gjordes i studien resulterade 3 i graviditet varav samtliga ledde till barn. Fram till idag har fler än 2000 barn fötts i världen efter äggfrysning, bland annat på Fertilitetscentrum Göteborg.