Dubbeldonation – så funkar det

Bildkälla: MintImages/Shutterstock
Bildkälla: MintImages/Shutterstock

Dubbeldonation och embryodonation erbjuds till par som av medicinska skäl inte kan använda sina egna ägg och spermier. Det kan till exempel bero på förtidigt klimakterium eller cancerbehandling som skadat könscellerna. Donerade könsceller gör det också möjligt för ensamstående eller samkönade par som är i behov av donerade ägg att skaffa barn.

Donerade könsceller

En graviditet med donerade könsceller blir till genom assisterad befruktning, så kallad IVF. Barnet har ingen genetisk koppling till någon av föräldrarna. För den som ska genomgå en dubbeldonation innebär det att hen tar emot donerade ägg och spermier från donatorer. Det är också möjligt att bli gravid genom något som heter embryodonation. Då är det ett befruktat ägg som nått embryostadiet som förs in i livmodern.

Utredning görs alltid först

Innan ett par eller en ensamstående kan genomgå en befruktning med donerade ägg och spermier behöver de genomgå en utredning. Under utredningen vill man säkerställa att paret eller den som önskar bli gravid har medicinska, psykologiska och sociala möjligheter att faktiskt ta hand om ett barn.

I vårt forum kan du diskutera med andra som är i processen att skaffa barn med hjälp av donerade könsceller. Det finns flera trådar på ämnet där medlemmar delar med sig av sin resa, här hittar du en av de senaste trådarna.

Könscellerna testas i laboratorium

Den som vill donera sina könsceller utreds alltid med både intervjuer och hälsodeklaration för att avgöra om hen är en lämplig donator. Även könscellerna testas i laboratorium för att avgöra att de är av bra kvalitet. En donator ska vara frisk, inte bära på några ärftliga sjukdomar och vara ungefär mellan 23 - 35 år gammal. En spermadonator kan oftast vara något äldre än en äggdonator. Som donator kan man hjälpa till med barn i fler familjer än en.

Par som blivit gravida med hjälp av IVF och har embryon kvar i frysen kan donera dessa. Det krävs att båda är överens och medvetna om att det innebär att deras barn kanske kommer ha genetiska syskon i andra familjer i framtiden. Tyvärr är det inte alla nedfrysta embryon som klarar kraven för att bli donerade.

Donation med barnets bästa i fokus

Personer som vill genomgå dubbeldonation eller embryodonation får bara göra det om man tror att barnet kommer växa upp under goda förhållanden. Det är en viktigt del i processen att se till att barnet kommer ha det bra i framtiden, det gäller även när läkaren väljer ut lämpliga donatorer.

I Sverige har barnen rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Föräldrarna har även en skyldighet att berätta för barnet att hen har kommit till med hjälp av donation. Barnen har också rätt till information om genetiska syskon om den informationen finns.

Samkönade par och dubbeldonation

Par som lever i samkönade relationer där båda personerna har ägg och livmoder kan genomgå en dubbeldonation med den ena personens ägg. Det innebär att ägget befruktas med donerad sperma och förs sedan in i den andras livmoder. Det kan göra att båda känner att de har en biologisk koppling till barnet.

Risker med dubbeldonation

Det finns en ökad risk för att den gravida för högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. Det finns också risker med graviditeten som främst är kopplad till ålder om den gravida är över 40 år. Risker som till exempel graviditetsdiabetes, att barnet föds för tidigt och att barnet föds med låg födelsevikt. Även risken att föda med kejsarsnitt är högre när man är över 40. Risken för kromosomavvikelser minskar däremot vid en äggdonation eftersom donatorn är yngre, oftast runt 30.

Åldersgränsen varierar

I Sverige har regionerna bestämt att åldersgränsen för den som ska bära barnet är 39 år för att få göra IVF. Privata kliniker har andra åldersgränser och de varierar något. Privata kliniker har oftast en högre åldersgräns, runt 45 år. I länder utanför Sverige kan åldersgränsen vara högre än så. Vart just du kan vända dig beror alltså bland annat på din ålder.

Om du vill veta mer om dubbeldonation, gå in och diskutera med andra i vårt forum. Du kan också läsa mer om dubbeldonation och embryodonation på Socialstyrelsens hemsida.

Har du några frågor kring fertilitet eller donation? Maila rebecca.nilsson@lifeofsvea.se