Baby blues – vad är det?

Några dagar efter förlossningen, väl hemma och allt "ska" börja falla på plats, är det otroligt vanligt att drabbas av så kallad "baby blues".

Baby blues – vad är det?
Baby blues – vad är det?
Det är vanligt att känna mycket känslor i samband med sitt barns födelse, det är en stor omställning att bli förälder, hormonerna svallar och sömnbristen är ett faktum. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig och ångestfylld och faktum är att mellan 50-70 procent av alla nyförlösta drabbas av baby blues.

Baby blues – symtom

Du kan uppleva något eller alla av dessa symtom, det vanligaste är en kombination av flera.
  • Nedstämdhet
  • Oro
  • Koncentrationssvårigheter
  • Plötsliga humörsvängningar
  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Sömnsvårigheter
Symtomen uppträder ofta den tredje eller fjärde dagen, och känslorna kan komma och gå under 7-10 dagar innan det går över. För vissa håller känslorna i sig längre, och det kan då vara tal om en förlossningsdepression vilket är ett allvarligare tillstånd än baby blues.

Vad beror baby blues på?

Det är finns inga direkta vetenskapliga förklaringar, förutom att hormonbalanserna ändras efter en förlossning. I de flesta fall rör det sig om känslor av maktlöshet, osäkerhet och omvärldens förväntningar på hur man "ska" uppträda och hantera ett nyfött barn. Att utveckla en nära relation med sin bebis tar tid, och det ska det få göra! Att bli förälder vänder upp och ner på väldigt mycket och det är absolut inget konstigt att känna sig överväldigad i sin nya roll.

Baby blues går över av sig själv

Har symtomen inte försvunnit av sig själv efter ungefär två veckors tid, kan det vara en begynnande depression. Då är det viktigt att ta kontakt med BVC eller din vårdcentral för uppföljning och eventuell behandling.

Baby blues eller förlossningsdepression – vad är skillnaden?

Baby Blues är som sagt övergående och beror på hormonella förändringar i kroppen efter förlossningen. För de allra flesta går det över efter några dagar, eller en vecka. Hos en del personer kan nedstämdheten efter förlossningen pågå längre och övergå i en depression, en så kallad postpartum depression, eller förlossningsdepression. Det kännetecknas av att du känner dig nedstämd varje dag och mestadels hela tiden i minst 14 dagar. Om man drabbas av en förlossningsdepression behöver man hjälp och eventuellt behandling för att det ska bli bättre och inte värre.

Riskfaktorer för förlossningsdepression

Det finns vissa faktorer som ökar risken att drabbas av en depression efter förlossningen. Så om du vet med dig att du har en eller ett par av de här riskfaktorerena är det bra att vara extra uppmärskam på din baby blues – om den går över eller håller i sig.
• Varit deprimerad tidigare i livet eller andra problem med psykiskt välmående
• Det har varit en svår graviditet och/eller förlossning
• Sköldkörtelproblem
• Svårt med amning/flaskmatning
• Inget stöd från partner/vänner/familj
• Bebisen skriker mycket
• Sömnbrist och hormonella förändringar
Oftast är det en kombination av flera faktorer som gör att man får en förlossningsdepression, och ibland går det inte heller förstå varför man fick en.
Kom ihåg att för de allra flesta är det baby blues det rör sig om, och det går över. Det är ok att inte känna kärlek vid första ögonkastet efter en förlossning. Alla känslor är ok och det är viktigt att du har någon att prata med om du känner att du mår dåligt.

LÄS MER:

Amning – 7 saker jag inte visste innan jag började amma

5 saker du inte visste om bebisar

Så återhämtar du dig efter ett kejsarsnitt – 8 hjälpfulla tips