Dålig luft i svenska skolor – WHO: "Hälsofarligt"

En ny rapport visar att luftkvaliteten i svenska klassrum är hälsofarlig.

Ny rapport visar att luftkvaliteten i svenska skolor är hälsofarlig.
Ny rapport visar att luftkvaliteten i svenska skolor är hälsofarlig.

I anslutning till att de flesta elever nu är tillbaka i skolorna efter coronapandemin har luftkvaliteten i skolan kontrollerats.

PM2,5

Partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer och därmed skadliga för oss människor.

Undersökningarna som delges i rapporten gjordes i klassrum i Enskede skola i Stockholm samt genom enkätsvar från föräldrar, lärare och rektorer till åttondeklassare runt om i Sverige. De mätningarna som kontrollerade luften i klassrummen visade på höga halter av skadliga PM2,5 – partiklar, som kan ta sig ner i lungorna hos personer som befinner sig i rummet.

“Frågan om god luftkvalitet i våra skolor måste upp till ytan”

Rapporten gjordes av analysföretaget Augur tillsammans med den svenska luftreningsexpterten Blueair, en del av det globala initiativet Clean air for children. De vill uppmärksamma luftkvaliteten i svenska skolor och dess inverkan på eleverna:

– Det är ett problem att kännedomen är så låg då god luftkvalitet är en förutsättning för en hälsosam inlärningsmiljö och låg frånvaro. För att säkerställa goda möjligheter för våra barn att lyckas i livet är det viktigt att vi investerar i att skapa bra miljöer för långsiktigt lärande. Därför måste frågan om god luftkvalitet i våra skolor upp till ytan, säger en av de intervjuade experterna i rapporten, leg. psykolog Malin Valsö i ett pressmeddelande.

Hälsofarligt, enligt WHO

Det visade sig att alla klassrum som undersöktes hade högre nivåer än vad Världshälsoorganisationen, WHO anser är hälsofarligt vid exponering under en längre tid. När en miljö nått en sådan nivå rekommenderar WHO åtgärder som gör luften renare.

Kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar

Partiklar, gaser och flyktiga ämnen, alltså gasformiga organiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljö, kan på kort sikt orsaka allergier och astmatiska reaktioner. Det kan även medföra trötthet, yrsel och huvudvärk. Dessutom kan dålig inomhusluft påverka människors livskvalitet på lång sikt då det ökar risken för högt blodtryck, som kan resultera i hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en europeisk studie som bland annat innehåller data från Stockholm.