Försäkringskassans ändring – och då kan du ansöka om ersättning

Försäkringskassan har uppdaterat sin information gällande hur man går tillväga för att få sitt föräldraskap bekräftat, vilket i sin tur gör det enklare att ansöka om ersättning för de tio första dagarna efter hemkomsten från BB.

Försäkringskassan gör det nu enklare att ansöka om att få sitt föräldraskap bekräftat.
Försäkringskassan gör det nu enklare att ansöka om att få sitt föräldraskap bekräftat.

Tidigare har nyblivna föräldrar som är ogifta varit tvungna att besöka kommunens socialnämnd för att få sitt föräldraskap bekräftat. Men nu har de inblandade myndigheterna uppdaterat sin tillgänglighet.

Så bekräftar du ditt föräldraskap

Nu kan man istället ansöka om att få sitt föräldraskap bekräftat digitalt, genom Skatteverkets e-tjänst “Digital föräldraskapsbekräftelse”. Ändringen gör det också enklare för nyblivna föräldrar att ansöka om ersättning för de tio första dagarna hos Försäkringskassan.

Ansöka om ersättning för de tio första dagarna

Att tänka på är att man måste ansöka om ersättning för de tio dagarna senast 90 dagar efter hemkomsten från BB. Vid ansökan måste föräldraskapet vara bekräftat.

Om du är gift med den som fött

Om den som fött är gift med den andra föräldern blir denne automatiskt fastställd som förälder.