Idag blir det förbjudet att slå sitt barn i Wales – kritiken: "De gör sitt bästa"

STOPP MIN KROPP. Idag träder en ny lag i kraft i Wales där man förbjuder föräldrar att slå sina barn, rapporterar bland annat the Guardian.

Genrebild.
Genrebild.

Att slå sina barn har varit lagligt i Wales, ända fram tills idag, måndag, då den nya lagändringen som förbjuder barnaga träder i laga kraft. I lagen förbjuder man föräldrar att slå sina barn. Både "smacking" och "slapping" blir förbjudet på den brittiska halvön. Folk som ser föräldrar skada sina barn fysiskt uppmanas att gå till motsvarande socialtjänsten i Wales och anmäla detta.

Konservativa kritiserar lagen: "Gör sitt bästa"

Men alla är inte överens om att den nya lagen är till det positiva för familjerna i Wales. De konservativa har uttryckt oro för att man kriminaliserar föräldrar som bara försöker "göra sitt bästa" för att uppfostra sina barn och att man riskerar uppmuntra en "Stasi-kultur". Man refererar då till Östtysklands säkerhetspolis efter andra världskriget.

Har tidigare varit okej att slå barn i Wales

Tidigare har lagen om barnaga formulerats som att det går att hävda "reasonable punishment", det vill säga "rimligt straff" – att slå eller "smacka till" sitt barn har ansetts vara okej så länge det har varit inom rimliga gränser.

Julie Morgan är en av de ministrar som har varit mest drivande i processen att förbjuda barnaga i Wales och beskriver nu lagändringen som historisk:

– Idag är en historisk dag för barn och deras rättigheter i Wales när vi gör fysisk bestraffning till något som hör till det förflutna.

Hon kommenterar också kritiken om att det skulle skapa en "Stasi-kultur" kring föräldrar:

– Vi vill inte att folk spionerar – att se efter barns bästa är ett ansvar som vilar på hela samhället.

Sverige var första land i världen att förbjuda barnaga – år 1979.