Mer än 1 av 10 ångrar djupt att de fått barn

"De känner sig väldigt ensamma och känner mycket skuld och skam kring de här känslorna", säger Maja Bodin till SR.

Genrebild. Nu undersöker en forskare varför en del föräldrar ångrar sitt föräldraskap.
Genrebild. Nu undersöker en forskare varför en del föräldrar ångrar sitt föräldraskap.

Maja Bodin är forskare vid Uppsala universitet och vill undersöka orsaken till att föräldrar ångrar sitt föräldraskap. Hon menar att hennes forskningsresultat kommer kunna hjälpa BVC och andra institutioner att upptäcka och vägleda föräldrar som känner stark ånger kring sina barn.

Inte helt ovanligt att ångra att man blev förälder

Förlossningskomplikationer, ankytningsproblem, känslan av att ha förlorat sin egen identitet. Det finns många anledningar till varför många föräldrar känner att de ångrar att de fick barn. Enligt en polsk studie kände 13 % av 1200 tillfrågade föräldrar att de ångrar att de fått barn.

Föräldrarna känner skuld och skam

I en intervju med SR beskriver Maja Bodin föräldrarnas känslor kring att de ångrar att de fått barn:

"De känner sig väldigt ensamma och känner mycket skuld och skam kring de här känslorna", säger hon i intervjun.