När barnet börjar förskolan

Förskola barn dagis lek inskolning
Förskola barn dagis lek inskolning

Hur snabbt barnet blir tryggt på förskolan beror på hur föräldrarna hanterar det, berättar förskolechefen Vigdis Lofthus. - Många föräldrar har dåligt samvete över att låta barnet gå på förskolan. En del går till och med igenom en slags sorgreaktion, säger hon.

Förskolan och barnet ska vänjas in vid varandra

Vigdis tycker inte om att använda orden ”inskolning” eller ”tillvänjning” när barnet ska börja förskolan. Poängen är att föräldrar och barn ska lära känna och bli trygga med personalen på förskolan, säger hon bestämt.

Individuellt hur barnet finner sig tillrätta på förskolan

Förskolechefen berättar att det är stor individuell skillnad på hur snabbt barnet finner sig tillrätta på förskolan.

På frågor om det är skillnad utifrån barnets ålder, säger hon att det även är stora individuella skillnader, men att man möjligtvis kan se vissa likhetstecken på hos vissa åldersgrupper.

Ett litet barn på 9 månader är kanske det barn som lättast blir trygg i förskolan. Ett så litet barn kommer kanske inte att reagera med gråt när föräldrarna lämnar det. Ur syn, ur sinne.

En ettåring förstår att föräldrarna är borta och kan uppleva att det tar oändlig tid innan de kommer tillbaks. Men när barnet vänjer sig vid rutinerna förstår 1-åringen att mamma och pappa alltid kommer tillbaks. Detta skapar trygghet. Det behöver inte ta så lång tid innan barnet förstår det.

Vigdis hävdar att det inte finns någon perfekt ålder för att börja på förskolan. Det ska i så fall vara den åldern som föräldrarna själv anser är rätt. Hur snabbt barnet blir tryggt i förskolan beror på hur föräldrarna klarar det. Många föräldrar har dåligt samvete över att låta barnet gå i förskola och en del går till och med igenom en slags sorgreaktion, berättar Vigdis.

”Dåligt samvete är nog det stora syndromet hos föräldrar som låter barnet börja i förskola. Det är viktigt att dessa föräldrar klarar av att tro på att det dom bestämmer är det bästa för barnet. När den vuxna är nöjd med att gå tillbaks till arbetslivet kommer även barnet bli nöjd med situationen. Ett halvt år efter förskolestart upplever de allra flesta föräldrar att förskolan är något positivt för barnet.”

Barn på 3, 4 och 5 år kan också gråta ibland när föräldrarna går. Även om de har gått i förskolan i flera år, berättar Vigdis. Det behöver inte vara ett uttryck för att dom är otrygga i förskolan, men att de helt enkelt, där och då, vill vara tillsammans med sina föräldrar.

Råd till föräldrar för att göra förskolestarten bäst möjlig för barnet:

 • Det är smart att använda de dagar som avsätts för att lära känna förskolan. Det är viktigt att inte gå för fort fram med barnet och samtidigt bra för dig som förälder att lära känna förskolan. Ibland kan det vara smart att använda längre tid för att lära känna förskolan. Var förberedd på att lägga in ett par dagar extra. En del barn kan till synes finna sig snabbt till ro. Förskoleläraren Vigdis berättar att det ändå är bra att använda ett par dagar på inskolningen. Om man går för snabbt fram kan barnet få en reaktion på detta flera veckor eller månader senare.
 • Kom överens med personalen om att ringa strax efter att du lämnat barnet. Om barnet grät när du gick kan det vara skönt att få bekräftat att barnet har det bra.
 • Gör en rutin kring hur du säger hejdå till barnet. Dra inte ut på det när du sagt att du ska gå. Det förlänger bara barnets känsla av otrygghet. Smyg inte undan utan att säga hejdå, det gör barnet väldigt otryggt.
 • Planlägg inte flera händelser som utmanar barnet under denna lär-känna-fas. Det är till exempel inte smart att sluta med blöja eller napp under denna period.
 • När det dåliga samvetet plågar dig: Säg till dig själv att både du och barnet kommer bli mer nöjda med situationen efter en kort tid. En nöjd mamma är en bra mamma!
 • Prata med personalen men prata inte över huvudet på barnet. Dela dina förväntningar med fröken, var öppen, ställ frågor, ge både positiv och negativ kritik. Be om samtal utan att barnet är med om du behöver ta upp något känsligt. Red ut missförstånd på ett positivt sätt.
 • Låt barnet ha med sig album eller bilder av familjemedlemmar. Det kommer kännas bra för barnet att titta på bilderna när det saknar mamma eller pappa.
 • Läs skyltar, lappar och anslagstavlor med information.
 • Var intresserad av det som händer på förskolan. Lär dig namn på barnen i förskolan. Då kommer du lättare kunna prata med barnet om förskolan.
 • Ring alltid förskolan om och tala om ifall du är försenad. Barnet har ofta en känsla av när du ska komma, även om den inte har klocka.

Så tar du avsked till barnet i förskolan:

Det kan som sagt upplevas som svårt för föräldrar att släppa sitt barn när det ska börja förskolan. Det kan vara bra att prata med förskolepersonalen om dessa känslor, om de är alltför jobbiga, rekommenderar förskoleläraren och specialpedagogen Lene Hovdan.

När man som förälder har svårigheter med att lämna ifrån sig sitt barn, utstrålar man det genom kropp, ansikte och tal. Därför är det lätt att överföra dessa känslor till sitt barn, eftersom barnet läser vårt kroppsspråk perfekt. Visar man sin otrygghet kommer barnet få svårt att säga hejdå. Det är därför otroligt viktigt att vi som föräldrar signalerar för barnet att det är helt okej. Att vi har kontroll över situationen, även om vi känner att det svider inombords. Det är föräldrarna som har ansvaret för hur situationen ska gå, och det är föräldrarna som ska hjälpa barnet med avskedet, säger hon.

När ni tillsammans med en kontaktperson på förskolan kommer överens om att det passar att säga hejdå, bör ni komma överens om hur det ska göras.

 • Ett bra sätt att ta avsked på är att ni lämnar barnet till kontaktpersonen, ger den ett par kramar och talar om att nu går mamma/pappa. ”Namnet på kontaktpersonen” ska ta hand om dig.
 • Vinka till barnet, le och gå ut.
 • Det är viktigt att barnet ser dig gå så att det förstår att du har överlåtit det till kontaktpersonen. Man ska aldrig bara försvinna, det ger upphov till osäkerhet hos barnet.
 • När barnet blir mer och mer tryggt och lär känna förskolan kommer inte avskeden längre att vara så svåra för barnet.

Var tillsammans med barnet när ni kommer hem!

Nästan alla barn får perioder när de inte vill vara på förskolan. Orsaken kan vara många, men oavsett vad det beror på bör du ta upp det med personalen.

Ditt barn behöver även vara med dig när ni kommer hem. Om du själv är trött och sliten kan det vara svårt att se till barnets behov. Ofta räcker det med att du finns på plats och är tillgänglig. Sitt gärna tillsammans med barnet en stund, eller laga middag tillsammans.