Om förlossningsdepression

Mellan 5-10% av svenska, nyblivna mammor har tecken på förlossningsdepression. -Förlossningsdepression blir man frisk från, men ju tidigare man får hjälp ju lättare blir man frisk, säger psykolog.

Förlossningstårar eller förlossningsdepression?

Tårarna som kom andra dagen efter förlossningen är inte ett tecken på förlossningsdepression. Om känslorna svänger kan detta ha en helt normal, hormonell förklaring. Du har också gått igenom en tuff fysisk påfrestning, och som känt kommer missmod och tårar lättare när man är trött, jämfört när man är utvilad.

Förlossningstårar är ett normalt fenomen, depressioner är en sjukdom. Detta är skillnaden:

Förlossningstårar:

Förlossningsdepression:

Ett normalt fenomen som är övergående och inte varaktigt

50-80% av alla kvinnor upplever det efter förlossningen

Känslomässigt tillstånd som kännetecknas av sviktande humör och plötslig känsla av tristhet

Uppkommer oftast 2-10 dagar efter förlossningen

Orsaken är först och främst hormonell

Är en psykisk åkomma av varierande allvarlighetsgrad

Depressioner som uppstår i samband med förlossning skiljer sig inte speciellt från andra kliniska depressioner, men kallas förlossningsdepression eftersom den uppkommer året efter en förlossning

Tristhet, modlöshet, minskad energi, sömnsvårigheter, skuldkänslor och oro är vanliga symptom på depression

Har bra behandlingsprognos!

Kallas också post partum depression

5-10% av nyblivna mammor drabbas

Barnpsykologen Ellen D. Flaaten från psykologteamet.no kan berätta att mellan 5-10 procent av kvinnor i fruktbar ålder har haft symptom på ångest och depression.

-Antalet för deprimerade nyblivna mammor i Skandinavien ser ut att vara något lägre, eftersom dessa kvinnor generellt har relativt bra psykisk hälsa. Resultaten från en forskningsstudie i Akershus, Norge, tyder på att fem till nio procent av nyblivna mammor får tecken på klinisk depression, berättar Ellen.

Hon berättar också att riskfaktorer för att få förlossningsdepression kan vara en tidigare psykisk sjukdom, tidigare livskriser, ekonomiska problem, arbetslöshet, tunt socialt nätverk eller konflikter i förhållandet.

-Man vet att 60% av de som får förlossningsdepression får det för första gången, resterande har varit deprimerade tidigare, berättar förlossningsläkaren Mikael Nicolaisis.

Symptom på förlossningdepression

Symptomen på förlossningsdepression är de samma som vid vanliga depressioner med tristhet, modlöshet, minskad energi, sömnsvårigheter, skuldkänslor och oro som typiska symptom.

-En depression ger en tomhetskänsla och ett avskalat stämningsläge, en del klarar inte av att känna något. Man isolerar sig och klarar i mindre utsträckning av att ta hand om sig själv i förhållande till mat och sömn. Många kvinnor uttrycker att de ”går på autopilot”, säger Mikael.

-Djupt deprimerade mammor plågas ofta av onda tankar och fantasier om att tappa kontrollen och skada sig själv och/eller sitt barn. Detta upplevs som skrämmande för många, men är alltså ett vanligt symptom och inte ett tecken på att man håller på att ”bli galen”. Många upplever likgiltighet inför barnet och stark skuldkänsla och skam över att inte ha de förväntade moderskänslorna för sitt barn, säger Ellen.

LÄS OCKSÅ: Efter förlossningen – mammas kropp

Göms bakom en vällyckad fasad?

-Man fäller ofta tårar på mitt kontor, säger barnmorskan Tove Nordahl.

-Många upplever att dom inte klarar av att möta de krav samhället och familjen har på en. Man ska vara lycklig, tacksam och njuta av sin nya roll. Jag upplever att många är förvirrade och att dom inte riktigt vet vad dom känner. Många beskriver en tomhet, dom säger att jag tycker ju om mitt barn, men att dom inte är så lyckliga som dom borde vara. Ofta ger dom uttryck för en skuldkänsla. Det är ju inte så att alla dessa kvinnor är deprimerade, men det är definitivt kvinnor som man ska hålla ett öga på, berättar barnmorskan som vill understryka att det är många fler än vi tror som har en förlossningsdepression, men som döljer det bakom en vällyckad fasad.

Tove tror att det finns en betydlig underdiagnostisering av tillståndet.

LÄS OCKSÅ: 16 orsaker till bebisens gråt

Så söker du hjälp!

-Man bör först och främst berätta för sina närmaste och få hjälp att söka hjälp. Många upplever att dom inte klarar det själva. Man kan också prata med sin läkare och barnmorska om detta när man kommer på kontroll till någon av dom efter förlossningen, just för att avklara sådana här saker, hur det går med amningen och hur kvinnans och barnets tillstånd är efter förlossningen, säger Mikael. Han menar att vården borde ha en fast rutin för att fånga upp förlossningsdepressioner.

Behandling av förlossningsdepression

Depression under graviditet och efter förlossning behandlas inte som andra depressioner.

Både Ellen och Mikael påpekar att lättare depressioner kan gå över av sig själ, men andra gånger måste behandling sättas in.

-Ibland är mobilisering av nätverk och annat stöd till mamma tillräcklig hjälp, samt samtalsbehandling, berättar Ellen.

Men vid mer långvarig och allvarligare depressioner finns det flera behandlingsalternativ.

-Vid den mer allvarligare typen är det viktigt att snabbt etablera ett tillräckligt kompetent team; allmänläkare, psykiater, sjuksköterska och ev eventuellt psykolog. Partner bör tas med in i behandlingen och vägledas, understryker Mikael.

Han berättar att det som regel är indikerat att använda antidepressiv medicin och i de väldigt svåra fallen ECT-behandling.

-När det gäller amning så upplever många av de deprimerade att det är viktigt att klara av detta. Man vet utifrån studier idag att mediciner mot depression och amning kan kombineras, men man måste få rätt medicin och man bör undvika amning ca. sex timmar efter intag av medicinen.

Förlossningspsykos kräver inläggning

Förlossningsdepression ska inte förväxlas med förlossningspsykos, även kallad post partum psykos. Det är ett väldigt allvarligt tillstånd som kräver inläggning på sjukhus.

-Oftast kommer detta inom 6 veckor. Förekomsten visar lite olika från studie till studie men 1:500-2000 är det sagt, så detta är som tur är ett väldigt ovanligt tillstånd, berättar barnmorskan Tove Nordahl.

Hur påverkar en förlossningsdepression barnet?

Anknytningen till mamma sker i fosterlivet, men det är lite beskrivet hur barnet påverkas av att mamma är deprimerad under graviditeten. Men vi vet att anknytningen till omsorgspersoner under första levnadsåret är betydelsefullt för ett barns utveckling.

-Månaderna efter förlossningen är barnet upptaget med att söka kontakt med omgivningen. Om mamma är allvarligt deprimerad är hon inte lika uppmärksam på barnet. Kontakten och den känslomässiga anknytningen till barnet blir lite så bra som den skulle vara, säger barnmorskan Tove.

Barnpsykolog Ellen berättar att för en deprimerad mamma kan det vara svårt att ge sig hän till sitt barn och depressionen gör det svårare att läsa barnets signaler. Därför kan en förlossningsdepression störa anknytningsprocessen mellan mamma och barn.

-När mamma blir frisk igen kommer anknytningen mellan mamma och barn oftast fint igång igen. När mamma är sjuk i depression är barnets dagliga kontakt med andra omsorgspersoner ännu viktigare än annars. Förlossningsdepression kan man bli frisk från, men ju tidigare man får hjälp, ju lättare blir man frisk. Det är en tendens att depressionen kommer tillbaks, så om du har upplevt en depression tidigare, berätta det för din barnmorska eller läkare om du väntar barn igen, så att sjukdom kan förebyggas, råder barnpsykologen som också vill understryka detta:

Förlossningsdepression handlar självklart inte om att du inte tycker om ditt barn eller är en dålig mamma. Det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt och viktigt att du pratar med din partner och/eller andra som du litar på. Ta kontakt med vårdcentralen eller husläkaren och försök att berätta hur du har det. Det hjälper att prata med någon!

Översättning: Ida Otterholm