Regeringen: Mobilförbud i klassrum och lärare ska ha rätt att ingripa

Regeringen förslår lagändringar för att stärka skolpersonals rätt att ingripa mot bråkiga elever. De vill också förbjuda privat användning av mobiler på lektioner.

Regeringen föreslår mobilförbud och att skolpersonal ska kunna ingripa när elever är stökiga.
Regeringen föreslår mobilförbud och att skolpersonal ska kunna ingripa när elever är stökiga.

Utbildningsdepartementet tog förra våren fram en ny nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Det är förslag i den planen som regeringen nu går vidare med och lägger fram en lagrådsremiss med ändringar i skollagen.

– Det ska vara ordning och reda i varenda klassrum, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

Ett förslag är att mobiltelefoner vid undervisning endast får förekomma efter lärarens instruktion i syfte att främja lärande.

– Elever ska inte hålla på med sina mobiler på lektionstid utan koncentrera sig på undervisning, säger Axelsson Kihlblom.

Lärare har i dag inte rätt att omhänderta elevers mobiler i förebyggande syfte, utan endast när telefonerna aktivt används på ett sätt som stör undervisningen. Däremot förekommer det att elever frivilligt lämnar i från sig mobilen när de går in i klassrummet.

Skolministern: Lärare ska inte jiddra om en mobil

Förslaget innebär att lärare får rätt att samla in elevernas mobiltelefoner vid provtillfällen eller lektioner.

– Lärare ska inte ägna tid åt att jiddra om en mobil ska läggas undan eller inte, säger skolministern.

För grundskolan får rektorn besluta att mobiler ska samlas in vid skoldagens början och återlämnas vid dagens slut.

Skolministern är inte orolig för att förslaget ska innebära problem för lärarna i praktiken, då hon tror att de flesta elever redan i dag upplever att det finns mobilregler.

– Jag tror också att många elever tycker att det är ganska skönt att nu vet de vad som gäller. Det finns vad man kallar mobildagis och olika sätt att hantera det här och jag tycker att eleverna ska involveras i det arbetet.

Rätt att leda ut bråkiga elever

Dessutom föreslås lärare och även övrig skolpersonal få en uttrycklig rätt i skollagen att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att förhindra våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

Rättspraxis i dag är att lärare har rätt att till exempel fysiskt förmå en störande elev att lämna platsen. Men många lärare är osäkra på sina befogenheter.

– Det ska vara tydligt vilka befogenheter som finns för att hantera svåra situationer, säger Axelsson Kihlblom.

Enligt skolministern är det självklart att en lärare har rätt att leda ut en bråkig elev ur klassrummet, som vägrar lämna frivilligt.

Snabbare avstängning av mobbare

Regeringen lägger också fram förslag om att det ska bli lättare för rektorn att tillfälligt omplacera eller stänga av mobbare eller elever som vid upprepade tillfällen brutit mot regler, stört undervisningen eller kränkt andra.

Enligt förslaget behöver rektorn inte först pröva mindre ingripande åtgärder om andra elevers eller skolpersonals säkerhet bedöms hotad.

Förändringarna föreslås träda i kraft redan inför höstterminen, den 1 augusti 2022.

TT: Kommer ni att få igenom förslagen i riksdagen?

Det här är ju en produkt av januariavtalet och jag ser att många andra partier nu hänger på våra förslag om ordning och reda. Så jag ser goda möjligheter för det här och skulle bli väldigt förvånad om någon inte gav lärare och rektorer de här möjligheterna.

Dagens pressträff är regeringens tredje på kort tid med förslag på skolområdet.

Läs mer: Då kan du inte längre placera ditt nyfödda barn i kö till populär friskola

De två tidigare handlade om att kommuner ska kunna sänka friskolor grundersättning och om att kötid inte ska få vara ett urvalskriterier när elever ska antas till populära friskolor. Det är oklart om det finns stöd i riksdagen för dessa två förslag. När det gäller förslag för trygghet och studiero är chanserna för stöd i riksdagen bättre.