Så har ungas narkotikavanor påverkats av pandemin i Sverige

En ny studie redovisar hur coronapandemin påverkat gymnasieelever och dess konsumtion av alkohol, tobak och narkotika.

En ny studie visar att ungas alkohol- , tobak- och narkotikavanor påverkats av pandemin.
En ny studie visar att ungas alkohol- , tobak- och narkotikavanor påverkats av pandemin.

Det finns ett samband mellan hur mycket gymnasieelever påverkats av pandemin och deras alkohol- och tobakskonsumtionen – det visar en ny studie från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I studien undersökte man kopplingen mellan hur mycket alkohol och narkotika gymnasieelever använt, hur mycket de påverkats av pandemin och om de upplevt psykosomatiska besvär. De som deltog i studien var 4020 elever som går sitt andra år på gymnasiet.

Läs mer: "Misstänker att mitt barn tar droger" – socionomen svarar

Minskad konsumtion av alkohol och tobak

Ju mer gymnasieelevernas fritid och umgänge med andra människor begränsats under pandemin, desto lägre var konsumtionen av alkohol och tobak.

– De allra flesta i undersökningen anger att de påverkats av pandemin på ett eller annat sätt, säger Martina Zetterqvist, utredare hos CAN och en av författarna till rapporten, i ett pressmeddelande.

En av anledningarna till att alkohol- och tobakskonsumtionen minskat tros vara att alkohol och tobak oftare förekommer när man umgås med andra människor, vilket inte varit lika tillgängligt under pandemin.

Samband mellan narkotikakonsumtion och psykosomatiska besvär

Däremot visar studien att det finns ett samband mellan konsumtion av narkotika, negativa erfarenheter av pandemin och psykosomatiska besvär så som huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Det visade sig att gymnasieelever som upplevt psykosomatiska besvär under pandemin hade också använt narkotika i större utsträckning.

– Vi kunde se att ju mer en elevs fritid och umgänge hade begränsats under pandemin, desto lägre var alkoholkonsumtionen och sannolikheten för att ha rökt. Samtidigt såg vi att dom som påverkats negativt av pandemin hade använt narkotika i större utsträckning, säger Martina Zetterqvist.