Självmord bland unga – tecken på att din tonåring inte mår bra

Självmorden i Sverige har generellt minskat sedan 1980-talet, men fortsätter öka bland unga vuxna.

Artikelbild: Pexels.
Artikelbild: Pexels.

Suicide Zero

En ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

Världsdagen för mental hälsa instiftades 1992 av World Federation Mental Health för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa och ohälsa. Ideella organisationer jobbar hårt för att lyfta frågan kring mental hälsa. Självmorden i Sverige har generellt minskat sedan 1980-talet, men fortsätter öka bland unga vuxna.

Kort om självmord i Sverige

Här är fyra korta fakta om självmord i Sverige – därför behöver vi prata om det.

1. Självmorden i Sverige har minskat med 20% sedan 1980-talet, men det gäller inte målgruppen unga (15-24 år) och unga kvinnor (25-44 år), där det finns en ökning på ca % per år, enligt Suicide Zero.

2. I åldersgruppen 45-65 år är självmord den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor.

3. Självmordsstatistiken visar att 70% av de som tar sitt liv är män.

4. Kvinnor begår fler självmordsförsök än män.

Myter om självmord

BUP

Bedriver psykiatrisk vård på specialistnivå i syfte att uppnå en förbättrad psykisk hälsa inom barn- och ungdomspsykiatri. Läs mer här.

Självmord är fortfarande ett tabubelagt ämne och det många vet inte hur de ska handskas med någon som mår dåligt – ofta pga rädsla att göra situation värre.

Här är tre myter om självmord att tänka på:

1. Samtal om självmord är “triggande”

Det kan snarare hjälpa till att sätta ord på tankar eftersom man hjälper personen se alternativa vägar. Våga prata och framförallt – våga lyssna.

2. Självmord handlar om att vilja dö

Självmord handlar mer om att komma bort från lidandet, snarare än att dö. Självmordstankar kommer och går och man kan hjälpa personen genom att förstärka skälen till att vilja leva.

3. Dålig dag eller psykisk ohälsa

Ett förändrat beteende hos en tonåring kanske i sig inte är ovanligt med tanke på den hormonella utveckling man går igenom. Tecken på att det är något allvarligt är oftast över en lite längre tid och återkommande med flera tecken samtidigt.

Konkreta tips när din tonåring mår dåligt

1. “Det är ingenting”

Ett vanligt svar från en skoltrött tonåring, men om en tonåring som tidigare varit glad öppen blir innesluten och lågmäld, plötsligt är mer lättirriterad än vanligt – ställ frågan igen och tala om vad du ser som är annorlunda.

2. Från aktiv till plötsligt trött

Trötthet i sig är heller inget ovanligt bland tonåringar, men om barnet tidigare varit glad och aktiv och plötsligt blir trött och kanske går släpigt – kan det vara ett tecken på att hen inte mår bra.

3. Destruktivt beteende

Ett destruktivt beteende som innebär att hen utsätter sig för risker och självskadebeteende. Länk till fler tips.

Våga fråga

Som förälder behöver man inte sitta på lösningen, men man kan hjälpa till och vara ett stöd genom att fråga – och fråga igen. Suicide Zero instiftade Livsviktiga Snack som hjälper föräldrar och barn prata genom praktiska övningar och tips. Läs här.

Man kan rådfråga BUP, som även har även en akutmottagning för barn och ungdomar under 18 år.