Kategori Skapad av Svar Senaste
adoptera bort Adoption Anony­m (leds­e­n)
2015-12-15
63 Anonym (anonym)
2015-12-22
Hur hanterar jag det som händer på arbetet.Vet inte hur fan jag ska göra.Blir sjuk och stressad och de har tagit rejält stryk kroppsmässigt utav stress. Adoption Anony­m (Är så slut och slite­n 74)
2015-11-23
14 Anonym (Pers. Ass från andra trå
2015-11-26
Ni som adopterat barn och sedan fått egna, ångrar ni adoptionen? Adoption Anony­m (adop­t­ion)
2015-06-04
20 Anonym (Kärlek växer)
2015-10-05
Blir mobbad hela tiden Adoption Anony­m (Mobb­a­d)
2015-08-23
4 Anonym ("den lilla mörka")
2015-09-30
Nu vill bio-mamman ha kontakt... Adoption Anony­m (leds­e­n mamma­)
2015-07-06
92 never­m­ind
2015-09-08
För tidig pubertet- bästa sjukhuset i Stockholmsområdet? Adoption Anony­m (Orol­i­g mamma­)
2015-07-11
2 fabbe­m­am
2015-07-11
Adoption av vuxen? Adoption Anony­m (Vill ha "rätt­" Pappa på rikti­g­t)
2015-06-16
12 Super­s­urasu­n­kSara
2015-06-16
vill inte ha barnen längre Adoption Anony­m (utma­t­tad)
2014-11-03
53 Anonym (????)
2015-05-12
Den biologiska mamman avliden- barnen vill bli adopterade av styvmamman? Adoption Anony­m (Undr­a­r)
2015-04-28
9 Anonym (barnpension)
2015-05-07
Adoptera äldre barn? Adoption Anony­m (Vill bli fler)
2015-04-26
6 ultra­w­ox
2015-05-03
Någon mer som adopterat bort barn? Adoption Anony­m (Anno­r­lunda­M­amman­)
2015-04-30
8 Anonym (AnnorlundaMamman)
2015-05-01
Funderar på att adoptera bort mitt ofödda barn Adoption Fjäri­l­ssomm­a­r
2013-08-07
13 Anonym (Jagmed)
2015-04-30
Att adoptera när man har biologiskt barn Adoption Anony­m (biom­a­mma + adopt­)
2014-04-09
14 Ingri­d­1989
2015-04-28
Adoptera rysktalande barn när man inte kan ryska? Adoption Anony­m (rysk­a­)
2015-01-03
4 Anonym (grisha)
2015-04-20
Reaktiv kontaktstörning (RAD) Adoption Anony­m (fund­e­rsam)
2015-01-20
1 Anonym (fundersam)
2015-04-18
Får man adoptera bort sitt barn till vem man vill? Adoption Anony­m (Fund­e­rsam)
2015-03-20
21 Pesce­t­arian
2015-03-23
Funderar på adoption inför framtiden, men tvekar inför problematiken. När är det (inte) okej att adoptera? Adoption Anony­m (Undr­a­r)
2015-01-12
23 Anonym (Adopterad)
2015-03-17
Adoption - vi påbörjade idag en ny väg mot en familj! Adoption Anony­m (Anna­)
2015-03-02
1 Pippi Långs­t­rump
2015-03-02
Polsk morfar - livs största kärlek Adoption Anony­m (adop­t­erad)
2015-01-01
12 Anonym (adopterad)
2015-02-20
Röstinspelning sedan 1860 Adoption Anony­m (Livr­ä­dd)
2015-02-06
15 never­p­reggo
2015-02-07