Kategori Skapad av Svar Senaste
Erfarenheter av Kristianstad Förlossning? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Orol­i­g)
2018-07-25
1 Anaja­y
2018-08-01
planerat kejsarsnitt vs vaginal förlossning Förlossn­ingsräds­la Anony­m
2011-11-13
9 Mal89
2018-07-31
Såg världens finaste tjej på Coop Sisjön i Göteborg Förlossn­ingsräds­la Anony­m (knoc­k­ad)
2018-07-17
7 Anonym (knockad)
2018-07-17
pappan vänta utanför fl sal? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (..)
2018-07-05
8 Physa­l­is
2018-07-06
Har man rätt att kräva att bli sövd vid ev. akut snitt? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Orol­i­g)
2018-07-04
5 Anonym (ssk)
2018-07-06
Det går inte beskriva hur rädd jag är.. Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Rädd­a­reänr­ä­ddast­)
2018-06-20
43 Anonym (Jag också)
2018-06-29
Hjälp kejsarsnitt?! Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Ts)
2018-06-28
8 Kaspe­r­ina
2018-06-28
Hur länge bajsar man av laxermedel???? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Snar­t dags)
2018-06-26
8 Anonym (Snart dags)
2018-06-26
Kejsarsnittssmärta vs annan op smärta Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Vill­b­lisni­t­tad)
2018-06-23
2 Anonym (Villblisnittad)
2018-06-23
Planerat kejsarsnitt? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Förl­o­ssnin­g­srädd­)
2018-06-19
24 Corne­l­iass
2018-06-20
Föralltid slapp efter en förlossning? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (:()
2018-06-15
18 Anonym (M)
2018-06-16
Kejsarsnitt efter övergrepp Förlossn­ingsräds­la Anony­m (J)
2018-06-09
7 Anonym (Okunskap)
2018-06-15
Placenta accreta med hemska följder - gravid igen... Förlossn­ingsräds­la Tess7­7
2012-06-24
15 MaryE­l­len
2018-06-15
Ni som var rädda, hur blev er förlossning? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (TS)
2018-06-08
2 Zombi­e­bride
2018-06-08
Epidural - ja eller nej? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Ts)
2018-02-23
4 LaFon­t­aine
2018-05-18
Alternativ till cytotec Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Vägr­a­r)
2018-03-29
7 Anonym (bm)
2018-05-16
Kan de avblåsa planerat kejsarsnitt? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (GBG)
2018-05-07
7 Anonym (M)
2018-05-08
Hur långt innan bf planerat snitt? Förlossn­ingsräds­la Littl­e­Sunsh­i­ne84
2018-05-05
8 Anonym (@@)
2018-05-06
Varför skaffar folk barn? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Varf­ö­r?)
2017-04-23
94 Anonym (Varför?)
2018-05-03
Hur ont gör det andra gången?! Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Fö)
2018-01-04
9 anyno­m
2018-05-02