Forum Förlossning - Gravid
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Sen avnavling – barnets födslorätt (5:e tråden)

  Lör 20 dec 2008 02:10 Läst 110406 gånger Totalt 1329 svar
  Lör 20 dec 2008 02:10

  Dags för ny tråd. Här är länken till den förra www.familjeliv.se/Forum-2-13/m36407096.html

  Denna tråd hade jag inte tänkt bara skulle handla om avnavling utan det är fritt fram att skriva inlägg även om annat som är viktigt runt förlossning och födelse.
  Inte minst bondingen:
  ?At the time when Mother Nature prescribes awe and ecstasy, we have injections, examinations, and clamping and pulling on the cord. Instead of body heat and skin to skin contact, we have separation and wrapping. Where time should stand still for those eternal moments of first contact, as mother and baby fall deeply in love, we have haste to deliver the placenta and clean up for the next ?case?. ? Ur denna artikel www.bellybelly.com.au/articles/birth/natural-approach-to-labour av Sarah J Buckley , obstetrikutbildad familjeläkare som fött sina egna barn hemma.

  *Under flera hundra år har nyfödda navlats för tidig. Men när man gör det innan pulsationen i navelsträngen har upphört går barnet miste om en stor mängd av sitt blod (innehållande stamceller och annat viktigt skydd mot sjukdomar) som finns kvar i moderkakan, och även den naturliga syretillförseln som Moder Natur hade tänkt att barnet skulle ha under de första kritiska minuterna i livet medan detta blod pulserar över.

  Charles Darwins farfar var en av de först kända motståndarna till tidig avnavling:

  ? Another thing very injurious to the child, is the tying and cutting of the navel string too soon; which should always be left till the child has not only repeatedly breathed but till all pulsation in the cord ceases. As otherwise the child is much weaker than it ought to be, a portion of the blood being left in the placenta, which ought to have been in the child.? Erasmus Darwin, Zoonomia, 1801 .

  *Viktiga länkar om avnavling:
  www.birth-brain-injury.org/
  www.autism-end-it-now.org/
  www.cordclamp.com/

  Den 23 oktober 2008 presenterades nationella riktlinjer för avnavling:
  www.lakartidningen.se/07engine.php

  Och här är Rapports inslag från 18 oktober playrapport.se/ ( skriv Nyfödda går miste om viktigt blod, i sökrutan)

  Men fortfarande är det märkligt nog många förlossningschefer som vägrar rätta sig efter dessa riktlinjer, och mvc upplyser inte föräldrar om att de har rätt att välja sen avnavling.
  Vissa kliniker uppger att de måste navla av före första andetaget för att kunna ta prov från navelsträngen för fastställande av pH-värdet, trots att flera andra sjukhus tar detta prov med kanyl från pulserande navelsträng. Medan åter andra hävdar att sen avnavling orsakar behandlingskrävande gulsot. Ändå har hittills ingen av de läkare eller barnmorskor jag frågat kunnat hänvisa till någon studie som styrker detta.

  *Så här skriver Sarah J Buckley om nyföddhetsgulsot i tidningen Bellybelly www.bellybelly.com.au/articles/birth/natural-approach-to-labour

  ?Gulsot är nästan säkert förekommande när ett nyfött barn får sin fulla blodkvot, och det orsakas av nedbrytningen av detta normala blodöverskott för att producera bilirubin, det pigment som förorsakar det gula utseende hos ett barn med nyföddhetsgulsot. Det finns dock inga bevis på att detta skulle ge negativa effekter på barnet. (Morley 1998). En doktorand har föreslagit att gulsot, som finns hos nästan alla människobarn till en viss grad, och som oftast förlängs via amning, kanske istället är nyttig för barnet på grund av bilirubinets anti-oxidanta egenskaper. (Gartner 1998) ?

  Och skrämmande nog tycks det fortfarande inte finnas något intresse - varken hos sig barnmorskor, obstetriker eller neonatologe - för HLR med intakt navelsträng. Barn som föds med syrebrist skall alltså enligt de nya riktlinjerna fortfarande navlas av meddetsamma för att tas ut till akutrummet, trots att det framför allt är de här barnen som löper risk att få hjärnskador av tidig avnavling.

  * Stamcellsforskarna behöver så färskt blod som möjligt och det krävs avnavling före första andetaget för att det ska bli tillräckligt mycket blod kvar i moderkakorna. Detta blod kallar forskarna för ?navelsträngsblod?, trots att det mesta av blodet alltså finns i moderkakan. Men när det kallas så kan man förledas att tro att det är något som donatorn inte behöver själv, vilket alltså är fel.

  Avnavling före första andetaget gäller framför allt sjukhusen i Göteborgstrakten (där Nationella blodbanken för stamceller finns).

  * Ni som vill försäkra er om att era barn inte ska utsättas för tidig avnavling bör skriva in i förlossningsbrevet att avklampning av navelsträngen inte får ske innan pulsationen i den har upphört. Detta brukar ta mellan 3 till 5 minuter. Ibland längre och ibland lite kortare tid. Men det finns faktiskt ingen anledning att göra det innan moderkakan har fötts fram, och det är inte ens bråttom då.
  Påminn gärna personalen också, både barnmorskan och undersköterskan, eftersom det här kan gå på ren rutin plus att det inte alltid finns tid att läsa förlossningsbrevet (lämpligt om pappan bevakar det här).
  Jag rekommenderar även att ni överlämnar en utskrift av det här (eller mailar den till avdelningen i förväg) :
  www.birth-brain-injury.org/consent.htm

  *Barn som föds med syrebrist har inte sällan blivit utsatta för felaktigt använt värkstimulerande dropp (rätt använt kan det dock vara en livräddare)
  Läs tråden om värkstimulerande dropp :
  www.familjeliv.se/Forum-2-13/m36391340.html
  Om de då dessutom navlas av för tidigt ökar riskerna för att de får hjärnskador.

  * Om ni blir nekade sen avnavling kan ni förutom att påminna om de nationella riktlinjerna hänvisa till Hälso- och sjukvårdslagen och WHO´s rekommendationer:

  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) säger:

  *Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

  *Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

  *Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas till en närstående till patienten.

  *Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

  ?WHO Rekommendations for the Prevention of Postpartum Haemorrhage. October 2006.page 15
  "Recommendation:
  Because of the benefits to the baby, the cord should not be clamped earlier than is necessary for applying cord traction in the active management of the third stage of labour. (weak recommendation, low quality evidence) For the sake of clarity, it is estimated that this will normally take around 3 minutes."

  Intervjun i Radio Govern America 12:e juli 08, då den pensionerade amerikanske obstetrikern George M Morley berättar om tidig avnavlings negativa inverkan på barnets fysiska och mentala hälsa och utveckling, rekommenderar jag verkligen . ALLA som är intresserade av barns hälsa och utveckling borde lyssna på den. Den som inte förstår engelska eller inte får igång spelaren kan läsa min sammanfattning av intervjun på svenska i inlägg nr 1:

  216.240.133.177/archives32/Weeks/2008/07/Weeks_3_071208_090000.mp3. (Först spelas musik en stund innan programledaren pratar några minuter före en reklampaus. Efter reklamen startar intervjun. Det hela håller på en timme, med några reklamavbrott. Tänk på att det går att snabbspola och att minimera spelaren)

  * Med tanke på att en mamma i en av de förra trådarna inte fick livmodersammandragande medel trots att hon blödde kraftigt, eftersom hon skrivit i förlossningsbrevet att hon inte ville ha det förrän pulsationen i navelsträngen upphört vill jag råda er som avsäger er oxytocin/syntocinon att ni stryker under ordentligt att detta bara gäller medan navelsträngen pulserar och att de naturligtvis ska ge er det om det är NÖDVÄNDIGT, alltså om ni börjar blöda mer än normalt.

  Lär även detta som jag sammanfattat ur stycket om efterbördsskedet i Sheila Kitzingers bok Ditt barn på ditt sätt, om hur risken för blödning och kvarhållen moderkaka kan minskas:

  ?Blödningar uppstår när fingerlika utskott på moderns sida av moderkakan slits loss, men om den stöts ut snabbt kan livmodern dra ihop sig ordentligt och blodförlusten minimeras. Preparaten som används är effektiva , och kan rädda liv om blödningen är kraftig, men att använda dem rutinmässigt har flera nackdelar, och det gäller även för tidig avnavling och dragning i navelsträngen.
  När man drar i navelsträngen går den ibland av. Och ibland händer det också att en del av moderkakan blir kvar om den inte har släppt helt. Om hela eller delar av moderkakan blir kvar i livmodern måste den tas ut för hand under narkos. Om den inte har lossnat händer det t.o.m. att livmodern vänds ut och in.
  Om du vill ha ett naturligt efterbördsskede ska du be om:

  -att få sitta upp i upprätt ställning (på huk eller på knä) för att tyngdkraften ska kunna hjälpa till att föda fram moderkakan
  -att slippa livmodersammandragande medel, om du inte börjar blöda kraftigt
  -att inte få navelsträngen avklampad förrän den har slutat pulsera
  -att få föda fram moderkakan själv utan att krysta? (här antar jag att Sheila menar att inte barnmorskan ska säga åt en att krysta, utan det ska man bara göra när/om man känner spontant att man vill krysta).?

  Eftersom det är vanligt att navelsträngen klipps av när den är virad runt barnets hals eller kropp har jag letat fram instruktioner om hur man kan rädda den istället för att klippa (självklart förstår jag att detta inte alltid är möjligt)

  a. Om navelsträngen är slak, lirka den över barnets huvud.
  b. Om den är för stram för att kunna glida över kroppen men inte sitter hårt runt halsen, lirka den över axlarna samtidigt som kroppen glider ut och låt barnet födas fram igenom navelsträngen
  c. Om navelsträngen är för stram för att kunna glida över axlarna, men ändå har lite kvar att ge, gör så här :

  1. Låt båda axlarna födas fram sakta utan att navelsträngen påverkas.

  2. Medan axlarna föds fram, vrid barnets huvud så att ansiktet trycks mot mammans ena lår.

  3. Håll barnets huvud mot mellangården medan kroppen föds fram i kullerbyttaställning.

  4. Vira bort navelsträngen

  Eftersom de här ?kullerbyttabarnen? ofta är medtagna och har dålig färg är det viktigt att hålla dem lägre än moderkakan och mjölka navelsträngen, så att de så snabbt som möjligt får i sig blod och syre. De återhämtar sig då förstås snabbare och slipper (förhoppningsvis) navlas av och rusas ut till återupplivningsrummet, utan kan istället stanna kvar och vila ut hos mamma, hud mot hud.. (lämpligt att skriva in i förlossningsbrevet)

  För en Rh negativ mamma vars barn är Rh positivt är det särskilt viktigt med sen avnavling. När moderkakan skalas loss från livmoderväggen kan lite blod komma in i mammans blodomlopp . Sannolikheten för att detta inträffar är större vid tidig avnavling eftersom en stor del av barnets blod då finns i moderkakan och när trycket ökar i den kan blodkärl brista. Detta ger upphov till immunisering (modern bildar antikroppar i sitt blod), vilket kan bli problem vid kommande graviditeter.

  * I inlägg nr 2 finns en text som är lämplig att skriva ut och ta med till både MVC och förlossningen.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2008-12-22 13:05
  Nystartad tråd om värkstimulerande dropp
  www.familjeliv.se/Forum-2-13/m39564431.html

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2009-01-05 02:20
  The Other Side Of The Glass

  Kvalificerad barnmisshandel?

  Pappor, här har ni verkligen en viktig uppgift!!!

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2009-01-06 11:41
  Ett tips man kan man ha nytta av om barnet har fastnat i utdrivningsskedet:
  ?Två personer på var sin sida om kvinnan trycker då ihop den övre delen av bäckenet för att öka utrymmet där barnet inte får plats.? ( Lisa Farbre, författare till Mamma pappa barn)
  Alla barnmorskor känner inte till den här tekniken, så det kanske vore bra att tipsa om den i förlossningsbrevet.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2009-01-08 22:30
  Liten kom-ihåg-lista:
  * Det viktiga är när navelsträngen klampas, inte när den klipps.
  * Det är inte sant att barnet måste hållas i samma nivå som moderkakan de första 30 sekunderna, man kan få upp barnet på bröstet med en gång.
  * Personalen kan klampa av tidigt av bara farten även om man kommit överens om något annat. Se därför till att pappan, eller annan medföljare, vakar som en hök över navelsträngen när barnet kommit ut.

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2009-01-15 11:48
  The Best-Kept Secret !!!
  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2009-01-17 13:12
  Det här artikeln i Norrköpings Tidningar 16/1-09 är den bästa jag hittills läst om avnavling

  www.nt.se/nyheter/artikel.aspx

 • Lör 20 dec 2008 02:15 #1

  Jag rekommenderar verkligen att ni som kan engelska lyssnar på intervjun med George Morley, som jag länkat till i TS, liksom att ni studerar de andra länkarna som jag bifogat.
  Men för er som inte kan engelska eller av olika anledningar inte kan lyssna på intervjun har jag gjort ett kort och oproffsigt sammandrag av det Morley säger:

  Det här att barnen utsätts för kraftig blodförlust av tidig avnavling kom Morley på spåren när han i början av 90-talet forskade om varför det var 4 gånger fler nyfödda barn än nyförlösta mammor som behövde blodtransfusion - trots att barnen inte blöder!
  När han sen gick i pension träffade han en grupp likasinnade personer som inte klampade navelsträngen och som fick mycket fina resultat för barnen .
  Placentablodet behövs bl.a. för att starta funktionen i de vitala organen som inte använts under fosterstadiet, särskilt lungorna och hjärnan.

  Han lägger särskilt stor vikt vid att barn som mår dåligt inte får navlas av. Han menar att det är lönlöst att ventilera och ge syrgas då eftersom lungorna inte kan ta upp syret när det inte finns blodflöde i dem. Blod pressas nämligen ut ur lungorna och in i moderkakan när barnet kläms ut genom födelsekanalen, för att sedan komma tillbaks igen via navelsträngen när barnet är framfött. Men navlas barnet av innan pulsationen i navelsträngen har upphört blir blodet kvar i moderkakan. Snittbarn har alltså något mer blod när de föds, men fortfarande gäller det för alla barn att en stor del av den totala blodvolymen finns kvar i moderkakan när de föds.
  Han säger att barnen skadas allvarligt för livet av själva "livräddningen" eftersom de förlorar så mycket blod vid den snabba avnavlingen som görs då, och att all livräddning därför istället måste ske med intakt navelsträng, även vid kejsarsnitt. Och särskilt viktigt är det att prematura barn inte navlas av. Autism cp m.m. är särskilt förekommande hos Prematurer och snittbarn. Prematurers hjärna växer fortfarande och tar därför större skada av att utsättas för blodförlust än fullgångna barn.
  Han menar att de ständigt ökande fallen av autism ,liksom cp och de flesta andra medfödda hjärnskador, beror på den extremt tidiga avnavlingen,
  Det har varit många studier under åren som visat att retarderade barn haft anemi under det första året och barn som får sin navelsträng klampad omedelbart förlorar en massa blod som är kvar i placentan. De blir då anemiska. Ju mer blod som blir kvar i placentan desto mer anemiskt blir barnet och desto mer retarderat är det vid 5 års ålder. Det finns en direkt koppling mellan anemi i späd ålder och mental retardation
  Hjärnan på barn som förlorar sitt moderkaksblod får inte utvecklas inte som den ska. Barn som utvecklar cp har förlorat mycket blod vid födseln.
  Autism och alla andra liknande disorders förekommer oftast bland barn som fötts där man navlar av omedelbart, vid kejsarsnitt t.ex. Då klampas navelsträngen så gott som alltid av omedelbart. Det är många fler autistiska barn som fötts med kejsarsnitt än vaginalt. Det kan alltså inte ha något att göra med gener.
  Han berättade också att alla hemförlossningsbarnmorskor i USA väntar med att navla av tills moderkakan har fötts fram, och att det är näst intill obefintligt med dåliga barn vid hemförlossningar. Mår de dåligt när de föds så blir de nästan alltid återställda om de får ligga kvar på mammas mage och ta emot sin fulla mängd moderkaksblod från den intakta navelsträngen.
  En av orsakerna till denna extremt tidiga avnavling som nu sker rutinmässigt på många sjukhus (i både USA och Sverige), alltså även på de barn som mår bra när de föds, sa han beror på att obstetrikerna vill ha ryggen fri om ett barn dör eller blir skadat, genom att de med blodprovet från navelsträngen kan bevisa att barnet inte mådde dåligt under själva förlossningen (då har de alltså inte klantat sig!) eftersom provet visar att det var fullt syresatt då. Om det provet tas innan barnet tagit första andetaget (från avklippt navelsträng!) innehåller navelsträngsblodet nämligen som mest syre.
  Han berättade också om ständigt nya pilotstudier, som han anser både onödiga och oetiska, där nyfödda används som försökskaniner, utan att föräldrarna informeras om riskerna., där den ena hälften navlas av tidigt och den andra sent. Och att forskningen
  pågår för forskarnas egen skull, på skattebetalarnas bekostnad.

 • Lör 20 dec 2008 02:23 #2

  Den här texten är lämplig att kopiera och ta med till mvc och förlossningen:

  NNYA RIKTLINJER FÖR AVNAVLING
  Tidig avnavling - det vill säga inom 20 sekunder efter födelsen har varit praxis på de flesta svenska förlossnings¬kliniker de senaste decennierna.
  Den nya rekommendationen är dock att barnet avnavlas först efter 2?3 minuter och efter 30?120 sekunder när det gäller för tidigt födda (beroende på hur snabbt de måste tas till neonatalavdelningen). Innan avnavling så skall barnet först hållas under placentanivå i 30 sekunder.
  Sen avnavling gäller även vid kejsarsnitt.

  PROV PÅ NAVELSTRÄNGSBLOD rekommenderas även i fort¬sättningen men det skall då tas ifrån intakt navelsträng så att barnet inte går miste om blod och stamceller via navelsträngen.

  FÖRDELAR MED SEN AVNAVLING
  Förutom att barnet får bättre järnvärden vid sen avnavling får det tillgång till viktiga stamceller som kan förebygga sjukdomar senare i livet.
  Det blod som är kvar i moderkakan vid födseln, och som då pulserar över till barnet, är ca 1 deciliter vilket motsvarar cirka 2 liter hos en vuxen människa.

  I FLERA DECENNIER har rutiner för avnavling av nyfödda barn disku¬terats och tillvägagångssättet har varierat kraftigt mellan olika kliniker. Vid ett symposium anordnat av Svensk förening för perinatalmedicin hösten 2007 gjordes en kritisk genomlysning av evidensläget. Efter mötet fick en arbetsgrupp med representanter för barn¬morskor, obstetriker och barnläkare uppdraget att utarbeta förslag till nationella riktlinjer. Rapportens innehåll har granskats av Barnmorske¬förbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och neonatalsektionen av Svenska barnläkar¬föreningen.

  WHO har haft rekommendationen om sen avnavling sedan oktober 2006:
  ?Because of the benefits to the baby, the cord should not be clamped earlier than is neces¬sary for applying cord traction in the active management of the third stage of labour. (weak recommendation, low quality evidence) For the sake of clarity, it is estimated that this will normally take around 3 minutes?.
  Rapport sände den 18:e oktober 2008 ett längre nyhets¬inslag om de förändrade rutinerna (playrapport.se/ ).
  Läkartidningen presenterade den 23 oktober 2008 det nya vårdprogrammet med riktlinjer för avnavling (www.lakartidningen.se/07engine.php).

  Barnmorskeförbundet presenterade 24 oktober på sin hemsida de ändrade rutinerna för avnavling.
  Trots detta har inte alla sjukhus i Sverige över¬gått till de nya rutinerna och informationen har inte nått ut till barnmorskor på mödravårdscentra¬ler.
  Blivande föräldrar uppger att de inte fått in¬forma¬tion om sen avnavling trots att rutinerna uppges ha blivit ändrade. Det verkar finnas en motsträvighet i att vilja ändra rutinerna, en motsträvighet som i allra högsta grad drabbar barnet.

  Referenser
  Barnmorskeförbundet, 2008
  www.barnmorskeforbundet.se/sv/nyheter/nyariktlinjeravnavling.html
  Hämtad: 2008-12-05
  Läkartidningen, 2008
  www.barnmorskeforbundet.se/images/content/documents/lkartidn_avnavling.pdf
  Hämtad: 2008-12-05
  WHO Recommendations for the Prevention of Postpartum Hemorrhage. October 2006, s. 15.
  Rapport playrapport.se/

  Den som vill ha det här i word-dokument kan maila mig på lindamorge@hotmail.com så skickar jag över det.

 • Lör 20 dec 2008 02:43 #3

  Länken i TS till intervjun med George Morley funkar inte.

  Här gör jag nu ett nytt försök:

  216.240.133.177/archives32/Weeks/2008/07/Weeks_3_071208_090000.mp3.
  Först spelas musik en stund innan programledaren Darren Weeks pratar några minuter före en reklampaus. Efter reklamen startar intervjun. Det hela håller på en timme, med några reklamavbrott. (kom ihåg att det både går att snabbspola och minimera spelaren)

 • Lör 20 dec 2008 03:06 #4

  Tack för sammanfattningen för oss som inte kan engelska så bra och tack för att du engagerar dig så mycket. Det hjälper oss som inte hade någon koll alls innan


 • enny signat­ur
  Visa endast
  Lör 20 dec 2008 07:31 #5

  en ny tråd alltså *antacknar*

 • guztav­06
  Visa endast
  Lör 20 dec 2008 07:44 #6

  Du har hjälpt mig mycket genom att skriva upp allt detta! När mig son föddes var han väldigt medtagen men tillräckligt pigg för att läggas på mitt bröst. Den första tiden med honom var ganska svår! Nu i efterhand förstår jag att det var p.g.a att dom klippte navelsträngen så fort. Tack så mycket! Nu väntar jag mitt andra barn och ska ta upp det i mitt förlossningsbrev att jag vill att sen avnavling ska genomföras.

 • Lör 20 dec 2008 09:16 #7

  Hej svejs, jag är fortfarande här även om jag har varit väldigt tyst på sistone.

  Nu kunde jag inte hitta de sista inlägget i förra tråden (läste det nog förra helgen) där någon frågade om KSS Skövde och deras rutiner. Abuelita referarade till ett av mina gamla inlägg där. Lite missvisande dock för beskedet jag hade fått var inte att det inte skulle vara infört sn avnavling förrän i februari utan det läkaren sa var att till dess jag skulle föda så skulle det vara klart...vilket råkade vara i februari i mitt fall. =)

  I alla fall, det var tydligen någon som hört att nån barnmorska skulle ha fått dem att skynda på allt och att det redan skulle vara 100% genomfört i Skövde nu.

  Jag var inne på antenatalen i torsdags och kollade då om detta stämmer. Det stämmer inte. Sen avnavling är inte genomfört fullt ut än, de håller fortfarande på och lär upp. DOCK beräknas att det skall vara klart till årsskiftet! Fram till dess är det bara att säga till så får man sen avnavling, inga problem! =)

 • Lör 20 dec 2008 10:51 #8

  Glass skrev 2008-12-20 03:06:45 följande:


  Tack för sammanfattningen för oss som inte kan engelska så bra och tack för att du engagerar dig så mycket. Det hjälper oss som inte hade någon koll alls innan
  Så glädjande att höra att mitt engagemang är uppskattat

  Jag har börjat förstå att det inte är så självklart att alla kan engelska. Vad jag kan minnas är det nämligen inte någon annan än Adams Family (TS till tråden om värkstimulerande dropp) som har kommenterat intervjun med George Morley.
 • Lör 20 dec 2008 11:13 #9

  guztav06 skrev 2008-12-20 07:44:18 följande:


  Du har hjälpt mig mycket genom att skriva upp allt detta! När mig son föddes var han väldigt medtagen men tillräckligt pigg för att läggas på mitt bröst. Den första tiden med honom var ganska svår! Nu i efterhand förstår jag att det var p.g.a att dom klippte navelsträngen så fort. Tack så mycket! Nu väntar jag mitt andra barn och ska ta upp det i mitt förlossningsbrev att jag vill att sen avnavling ska genomföras.
  Hej Guztav06 .
  Jag suckar tungt när jag läser att din son blev tidigt avnavlad trots att han var väldigt medtagen och verkligen skulle behövt allt sitt blod och syret från navelsträngen, och sina stamceller.

  Ska du alltså föda på ett sjukhus som inte följer riktlinjerna för avnavling?
  Tyvärr är det inget sjukhus ännu, så vitt jag vet, som låter navelsträngen vara om barnet mår dåligt och behöver extra hjälp att komma igång.
  Så jag råder er alla att ta upp detta med förlossningskliniken i god i tid innan bf. Ju fler som begär HLR (hjärt-lungräddning) med intakt navelsträng desto fortare kommer tanken på detta att börja sjunka in hos de ansvariga läkarna. Om ni förser dem med en utskrift av det här www.birth-brain-injury.org/consent.htm så måste de ju läsa igenom det. Och när de väl gjort det, ja då måste de ju börja förstå hur viktigt det här är.
 • Lör 20 dec 2008 11:21 #10
  Svar på #7
  Heej Babblis! Vad roligt att se att du fortfarande hänger med här i tråden.

  Ja där ser man. Så många gånger det kommit uppgifter om att ett visst sjukhus har slutat med tidig avnavling som senare visat sig inte stämma. Det var därför jag slutade lista sjukhus med sen avnavling. Inte ens BB Stockholm stämde det ju med, trots att jag själv hade fått uppgifter därifrån från källor som jag trodde var helt säkra.

  Du kanske fortfarande kommer vara tvungen att skriva med stora bokstäver på magen att de inte får klampa av för tidigt
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll